Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Част от функциите в Edit View

Herbaliser   трудност:    видян: 6497

Edit View е 'операционната маса' за звуковата вълна на вашите файлове. Тази работна област представя звуковия файл визуално, и ви дава възможност да го манипулирате старателно докато постигнете желаните резултати.

Изрязване (Trim)
Вероятно, най-често срещаната задача в аудио обработката е премахването на дадена част от файла, такава която искате да отстраните по една или друга причина - например тишина в началото или в края, или някоя част от звука.
1. Селектирайте това, което искате да изрежете.
2. Изберете Edit > Trim, или Ctrl+T. След това действие всичко извън селекцията ще бъде премахнато.

Премахване (Delete)
Също както Trim, Delete отстранява нежелани части, но по друг начин.
1. Селектирайте тази част от файла, която искате да премахнете.
2. Натиснете клавиша Delete - селектираната част ще бъде премахната.

Използване на клипбордите
Когато отрежете (Cut) или копирате (Copy) нещо то отива в клипборда, който играе ролята на временен склад. В повечето Windows програми съществува един клипборд, което означава че всеки път когато приложите Cut или Copy, дотогавашното съдържание на клипборда се замества от това което сте отрязали или копирали. Adobe Audition има шест различни клипборда с които можете да работите, което ви позволява да 'складирате' няколко различни неща едновременно. Просто трябва да изберете кой клипборд да използвате в даден момент. Всъщност, съществуват пет Audition клипборда, и един Windows такъв. Последният ви позволява да поставяте (Paste) копие от неговото съдържание и в други програми.
1. Изберете Edit > Set Current Clipboard
2. От подменюто изберете клипборда, който искате да използвате. Всичко което отрежете или копирате ще отиде в този клипборд, защото в момента той е активен, и когато пействате, ще поставяте съдържанието на този клипборд.
Можете да използвате клавиша Ctrl за да изберете друг клипборд. Комбинацията Ctrl+1 ще избере първия, Ctrl+2 - втория, и тн. С Ctrl+6 ще изберете Windows клипборда.

Рязане (Cut)
Подобно на командата Delete, Cut премахва съдържанието на селекцията с тази разлика, че това което е отрязано отива в клипборда, след което ако приложите Paste, ще поставите това което сте отрязали.
1. Селектирайте звука, който искате да отрежете.
2. Изберете Edit > Cut, или Ctrl+X.

Копиране (Copy)
Чрез тази команда просто поставяте в клипборда това което сте селектирали, без да го премахвате.
1. Селектирайте
2. Edit > Copy, или Ctrl+C. Селектираният звук ще бъде копиран в клипборда.
3. За да деселектирате, кликнете където и да е върху звуковата вълна.

Поставяне (Paste)
С командата Paste поставяте копие от съдържанието на клипборда, който е активен в момента. В Audition съществуват няколко начина за пействане.
1. Стандартно пействане
а) Сложете курсора там където искате да поставите съдържанието на клипборда като кликнете веднъж на това място.
б) Изберете Edit > Paste, или Ctrl+V.

2. Пействане в селекция
Чрез този метод замествате селектираната част със съдържанието на клипборда.
а) Селектирайте
б) Изберете Edit > Paste, или Ctrl+V

3. Миксиране (Overlapping)
С командата Overlap можете да смесите съдържанието на клипборда в активния файл.
а) Поставете курсора на мястото, където искате да започне смесването.
б) Изберете Edit > Mix Paste. Ще се отвори диалоговият прозорец Mix Paste
в) Сложете точка на опцията Overlap (Mix). Кликнете OK.

Съединяване на файлове (Append)
Ако искате да съедините два или повече файла използвайте командата Append. Когато имате отворен файл в програмата, тази команда ви позволява да изберете друг, след което го прибавя в края на първоначалния.
1. Изберете File > Open Append, за да отворите диалоговия прозорец Append.
2. Изберете желания файл. Кликнете върху Append, след което той ще бъде прибавен в края на активния файл в програмата.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини