Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Командният промпт-част втора

tonitochev   трудност:    видян: 8091

 

Тук ще разгледам работата с файловата система. И така, как можем да се придвижваме и разглеждаме файловата система. Има няколко прости команди:

cd директория-преминаване в посочената директория
cd - преминаване в домашната директория на потребителя
cd . . - преминаване в по-горна директория
pwd - показва текущото местоположение
ls - преглед съдържанието на текущата директория
ls-a - показва пълното съдържание, включително скритите файлове идиректории
ls-l - показва всички данни-потребители, права
ls-t - показват се файловете подредени по дата и час на създаване
ls-o - не се извеждат данни за групите-собственици
ls-g - не се извеждат данни за потребителите-собственициОтделните опции може да се комбинират и тогава се прилагат всички параметри.


Основни операции с файловете
mv- премества или преименува файл
cp- копира файл
rm- изтрива файл
rm *- изтрива всички файлове в директорията
ln - създава връзка към файл(по подразбиране твърда връзка)
ln-s - създава символична връзка
readlink - показва целта на символична връзка
cp file1 file2 rm file1


Основни операции с директориите
mkdir - създава нова директория, като поддиректория на текущата
rmdir - изтрива директорията посочена като аргумент, само ако е празна

В случая може да се ползва командата rm-ri-за всеки файл иска потвърждение за изтриването му.


Преглед на свойствата на файлове
stat - извежда всеки съществен атрибут на файла, поискан като неин аргумент
ws - показва броя на думите в текстов файл
du - показва заетото място от файл или директория
file - показва типа на файла


Сравняване на файлове

cmp - сравнява два файла. Ако са идентични, не извежда информация. Ако се различават, съобщава мястото на първата разлика
comm - сравнява текстови файлове ред по ред. Изведените резултати се изобразяват в три колони:
Колона1-редовете, открити само в първия файл
Колона2-редовете, открити само във втория файл
Колона3-редовете, присъстващи и в двата файла
diff - файловете се сравняват ред по ред, но се извежда подробен доклад, в който са включени уникалните редове. Може да се сравняват и директории, като се откриват уникалните файлове.

md5sum-генерира 32-битова контролна сума за посоченият като неин аргумент файл. Използва се за проверка на файла след сваляне от мрежата. Създателят на файла предоставя контролната сума и потребителят сравнява сумата на изтегленият файл и тази на автора. Трябва да съвпадат.


Търсене на файлове
find
име директория - type f - name име_файл - print
С името на директорията определяме от коя директория да започне търсенето. С type f указваме че търсим файл, name определя търсене по име, print указва извеждане на резултата в прозореца на обвивката. Тази команда има над 50 възможни опции и е добра идея да се запознаете с тях от man страниците.

 Коментари (1)

DJ_JJ на 05.01 2007 в 14:26ч.
Тъкмо си мислех да правя подобен урок.. :)

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com