Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Контрол TabControl

bubust   трудност:    видян: 3196

В Toolbox:Върху Form (Default Properties):Windows Forms TabControl контролът се използва да държи контролите отделени на табулирани страници. Контролът tab control е полезен, когато искаме да показваме различни групи информация по едно и също време. Можем да поставим всяка група информация в отделна таблета (страница) на контрол tab control.

Свойство TabPages е важно за TabControl, защото управлява колекцията от страници (Tab pages). За да добавите страница по време на проектиране (design-time):

1. Селектирайте TabControl във формата.

2. Ако е необходимо, използвайте меню View да отворите прозореца Properties.

3. Кликнете свойство TabPages, след това многоточието.

4. В Tab Page Collection Editor, кликнете Add.

5. В TabPage1 Properties, сменете свойство Text в съответното заглавие на страницата.

6. Кликнете OK.Таблица X.22 Свойства на контрол TabControl


Свойство Обяснение

Alignment Определя къде се появява tab - отгоре, отдолу вляво или вдясно на контрола
AllowDrop Определя дали контрола ще получи drag-drop нотификация
Appearance Определя дали tabs са на вид като бутони или не
Cursor Курсорът, който се появява, когато мишката е над контрола
DrawGrid Дали се начертава позиционираща мрежа
DrawMode Индицира дали се потъмнява или не
Font Шрифт на текста в контрола
GridSize Определя размера на мрежата
HotTrack Индицира дали визуално се променя tab, когато се постави мишката отгоре
ImageList Списъкът с образи, откъдето контролът взема своите изображения
ItemSize Детерминира ширината на fixed-width или owner-draw tabs и височината на всички tabs.
Locked Определя дали потребителят може да променя размера на контрола
MultiLine Определя дали може да се позволят многоредови tabs
Padding Определя колко допълнително място ще се добави около text/image във tab, ако свойство DrawMode е Fixed
RightToLeft Индицира дали контролът ще се начертава от дясно наляво (right-to-left) за RTL езици
ShowToolTips Индицира дали ще се показват подсказките
SizeMode Индицира как ще се оразмерят tabs
TabInde Определя табулационния ред
TabPages Страниците (tab pages) в контрола
TabStop Определя дали потребителят може да използва клавиш Tab за фокусиране

Свойство MultiLine определя дали е разрешен повече от един ред таблети.

Можете да осигурите да се виждат надписите на страниците чрез поставяне на свойство MultiLine в True.

Свойство HotTrack хваща окото, защото ако е в True, надписът на страницата сменя цвета си, когато мишката мине над него.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com