Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Библиотека .NET Framework Class Library

bubust   трудност:    видян: 5463

Тя се състои от множество пространства от имена наречено Базова библиотека класове - Base Class Library (BCL) която поддържа базови системни обслужвания (като System namespace, чиито класове дефинират .NET типовете данни, поддържат обработване на изключенията (exception handling), и обработват колекцията за боклук (garbage collection)). Тази библиотека съдържа допълнителни пространства от имена, като System.Data, System.Windows.Forms, и System.Web.UI, които обезпечават обслужването на апликациите. Тотално са повече от 90 пространства от имена съдържащи хиляди класове, интерфейси, структури, броячи и други членове (items), (примерно delegates) във .NET Framework Class Library.

System namespace e на върха на йерархията на пространствата от имена, а класът Object e на върха на йерархията от обекти. Всички типове в библиотека .NET Framework Class Library произхождат от клас Object class.

В тази глава съвсем накратко ще представим .NET Framework Class Library. Просто като подготовка за гмуркане в документацията на Microsoft Class Library.

Преди да станем интимни с Framework Class Library, трябва да вземем предвид, че VB .NET обезпечава обвивки за повечето от базовите библиотеки, така че често можем само да повикаме VB функция, преди да осъществим директно достъп до класовете в Base Class Library. Нещо повече, понеже библиотеката за класове не предлага много на VB програмиста, не бива да бъде игнорирана, като може да бъде изучавана и използвана на принципа "когато ни потрябва".

Нека да илюстрираме с прост случай, в който BCL (Base Class Library) предлага нещо. Посочихме вече, че VB вградените типове данни (built-in) са обвивки за кореспондиращия BCL клас (за референтни типове) или структури (за стойностни типове). Езикът Visual Basic типично не изпълнява всички членове на клас BCL. Например искаме да проверим (верифицираме), дали потребителят е въвел число в допустимия диапазон за тип Integer, като използваме следния код:

Dim s As String

Dim i As Integer

s = InputBox("Enter an integer")

If IsNumeric(s)

If (CDbl(s) >= i.MinValue) And (CDbl(s) <= i.MaxValue) Then

i = CInt(s)

Else

Debug.WriteLine("Invalid number")

End If

Else

Debug.WriteLine("Non-numeric value")

End If

Защото VB целочисления (Integer) тип данни е обвивка за структурата на BCL - Int32, свойство MinValue и MaxValue на Int32 типовете данни са достъпни за променливата от тип Integer i. Инцидентно, защото MaxValue и MinValue са споделени (shared), бихме могли да запишем:

If IsNumeric(s)

If (CDbl(s) >= Integer.MinValue) _

And (CDbl(s) <= Integer.MaxValue) Then

което е много по-четливо.

За да се предпазим от грешка при компилация при Option Strict On, ние конвертираме String в Double преди да сравним стойностите на свойствата на Integer класовете MinValue и MaxValue. Това е понеже Double e рестриктивен числов тип и ние искаме да сме сигурни, че числовия еквивалент на String ще бъде в числовия диапазон.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com