Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Възможности на Дебъгера (Debugger)

bubust   трудност:    видян: 8344

В глава 2 разгледахме начина на поставяне на точки на прекъсване и на използване на Дебъгера (Debugger). Нека разгледаме малко меню Debug. Можете даповикате прозорец Exceptions например (виж фигура 81) . Можете да разгледате четирите главни групи изключения.


Фигура
81

Ако е избран опционния бутон Break into the debugger, можете дапроверите всичко и да обработите изключението сами. Ако е избран опционния бутон Continue, тази опция ще позволи на ваш манипулатор на изключението да обработи грешката. Ако е избран опционния бутон Use parent setting, конкретното изключение ще използва настройката избрана за родителския възел.

Да разгледаме програма File System.

Тя е апликация с една форма, на която има два контрола: команден бутон Button1 и етикет Label1. Кодът в класа на формата е:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim fw As New FileWork

fw.FileWorkMy()

End Sub


Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click

Label1.Text = "InFile = ""c:SomeInFile.bin"" OutFile =""c:someOutFile.Bin"" "

End Sub

Използвайки от контекстното меню Add -Add Class, отваряме прозореца показан на фигура 82 и добавяме празен клас FileWork.vb.

Фигура 82

Записваме следния код в него:

Option Explicit On

Imports System.Windows.Forms

Imports System.IO

Imports System.Diagnostics

Imports System.ThreadingPublic Class FileWork
Sub FileWorkMy()

Dim OutFile As String

Dim InFile As String

InFile = "c:SomeInFile.bin"

OutFile = "c:someOutFile.Bin"

Dim outf As System.IO.File

Dim inf As System.IO.File

Dim x As Integer

Dim aRetVal As Integer

' създаване на потоци - streams за вход - input и изход - output

Dim myInstream As System.IO.FileStream

Dim myOutstream As System.IO.FileStream

Dim aFoo(100) As System.Byte ' данни за четене и запис

For x = 1 To 99

aFoo(x) = x

Next

Try

myOutstream = outf.OpenWrite(OutFile) '"c:someOutFile.bin"

myOutstream.Flush()

For x = 1 To 11

myOutstream.Write(aFoo, 0, 10)

Next

myOutstream.Close()

myInstream = inf.OpenRead(OutFile) '"c:someInFile.bin"aRetVal = myInstream.Read(aFoo, 0, 10) ' чете 10 байта

MessageBox.Show(aRetVal)Catch IOExcep As IO.IOException

'възниква някаква грешка. Извеждане на съобщение

`error message

MessageBox.Show(IOExcep.Message)

Finally

myInstream.Close() ' затваряне на файловете - files

End Try

End Sub

End Class


Фигура
83 Изпълнение на File System


Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com