Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Достъп до бази данни от апликация на Windows

bubust   трудност:    видян: 16212

VB.NET включва редица нови контроли за достъп да база данни от вашата апликация. Можете да видите това при създаване на нов Windows Application проект във VB.NET с име IzuchavaneVBDanni. Кликнете в Toolbox и забележете, че има страница Data отгоре. Кликнете върху Data tab, и ще видите серия от контроли, както е показано на фигура 87. Във VB.NET, контролите, които нямат визуален интерфейс се появяват в компонентната таблета, в прозореца под формата. Там ще се появяват множеството от контролите ви за данни, когато ги прибавяте към формата.Фигура 87 Новите контроли за данни ( data controls).Има втора опция за достъп до данни, която помага за разделяне на нещата и за изясняването им. Можете да използвате компоненти (components), или форми без визуална част.- това са класове с дизайнер. Всички ваши форми могат да споделят тези ваши компоненти. Така че, вие може да имате отделен компонент, отговорен за целия достъп до данни във вашия проект и вашите форми могат да се свързват с него. Това е моделът, който ще следваме в следващите страници. Селектирайте Add New Item от меню Project и с двукратно щракване на иконата на Component Class, ще добавите нов компонент, наречен Component1, към вашия проект.- Използване на помощника DataAdapter Configuration WizardЗа да улесни боравенето с данни, VB.NET включва помощника DataAdapter Configuration Wizard. За да стартирате помощника, отворете Toolbox, изберете Data tab, и изтеглете контрола OleDbDataAdapter към компонента. Когато пуснете контрола, помощника DataAdapter Configuration Wizard ще се появи автоматично. Първият екран на помощника е само информация, след като я прочетете, кликнете бутон Next за да продължите с помощника.

Примерите в тази глава използват база данни Dascalo.mdb в Access MDB. За да изпробвате примерите изберете тази база данни.

Следващият екран на помощника ви пита да изберете връзката с данните (Data Connection), която искате да използвате с този DataAdapter. Ако не сте създали никакви връзки с данни до сега, кликнете бутон New Connection. Той показва стандартния диалог Data Link Properties , който сте виждали в VB6 (Виж фигура 88).Фигура 88 Първата страница на диалоговия прозорец Data Link Properties.


Изберете Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

В диалога Data Link Properties, щракнете Connection и за точка 1 "Select or enter a database name:", изберете името на базата данни, което в този случай е Dascalo.mdb. Накрая страницата Connection ще изглежда подобно на фигура 89. Накрая може да си тествате връзката и кликнете бутон OK.


Фигура 89 Втората страница на Data Link Properties.Фигура 90 DataAdapter Configuration Wizard ви показва новата връзка.


Помощника DataAdapter Configuration Wizard ще ви покаже сега връзката, която току що създадохте, както е показано на фигура 90. Щракнете Next.

Помощникът ви пита какъв тип сечение (query) избирате (Фигура 91). За тази демострация изберете Use SQL Statements и кликнете Next
Фигура 91 Избор на SQL statement.

След това сте запитан кой SQL statement искате да използвате. Има два бутона на тази страница на помощника. Advanced Options обработва действия с вмъквания, актуализации и изтривания. Вторият бутон е за строителя SQL Builder. Всъщност SQL Builder e много полезен графичен инструмент за създаване на сечения (queries). Засега просто напишете в текстовото поле Select * from Dascali както е показано на фигура 92.

Кликнете Next и ще се окажете на последния екран, който също е само за информация. Кликнете бутон Finish и ще напуснете помощника.

Ще се върнете към компонента Component1.vb [Design] tab. Ако погледнете към проектната повърхност, ще забележите, че са добавени два контрола: oleDbDataAdapter1 и oleDbConnection1. Тези контроли представят връзката и сечението, които добавихте към тази форма. Ако се замислим, DataAdapter e подобен на обекта Command в ADO. Контролът oleDbConnection1 описва връзката с базата данни; ако кликнете върху него и погледнете в прозореца на свойствата (Properties), ще видите connection string, database, server, provider, и друга информация за връзката. Контролът oleDbDataAdapter1 описва вашето актуално сечение

(query). Ако не го виждате в Properties window, разширете свойство SelectCommand, и CommandText (вашият SQL statement) се появява. Това което се е случило е аналогично на създаване на ADO Connection обект, и след това на ADO Command обект.

Следващата стъпка е да се създадат записи в паметта, което е еквивалентно на създаване на ADO Recordset. Във VB.NET, обекта, който използваме за съхранение на данни се нарича DataSet - множество данни ( набор от данни). Кликнете веднаж върху формата. В лентата на менютата се е появило ново меню: Data. Има два избора в меню Data: Generate DataSet и Preview Data. Кликнете върху меню Data и изберете Generate DataSet. Отваря се диалогов прозорец Generate DataSet и ви пита за името на DataSet. Именовайте DataSet в dsDascali. Оставете опцията за добавяне на инстанция на класа неотметната (виж фигура 93). Кликнете бутон OK. Ако погледнете в прозореца Solution Explorer, новият файл: dsDascali.xsd е добавен. Файл с разширение XSD е XML Schema Definition (схемна дефиниция) файл. Това е първата индикация, че достъпът до данни в .NET се основава на XML.Фигура 92 Вашето сечение въведено в помощника.Страници: 1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com