Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Достъп до бази данни от апликация на Windows

bubust   трудност:    видян: 16213След това трябва да добавите код, за да заредите DataSet. Отворете прозореца за кода на компонента чрез Code от меню View. Вътре във Form1, добавете следните методи:


Public Function FillDataSet() as IzuchavaneVBDanni.dsDascali

Dim ds as new IzuchavaneVBDanni.dsDascali

Me.odbcConnection1.Open()

Try

Me.odbcDataAdapter1.Fill(ds)

Catch fillException As System.Exception

msgBox("Caught exception: " & fillException.Message)

End Try

Me.odbcConnection1.Close()

Return ds

End Sub

Public Sub UpdateDataSource(ByVal ds As IzuchavaneVBDanni.dsDascali)

odbcConnection1.Open()

Dim UpdatedRows As System.Data.DataSet

Dim InsertedRows As System.Data.DataSet

Dim DeletedRows As System.Data.DataSet

UpdatedRows = ds.GetChanges(System.Data.DataRowState.Modified)

InsertedRows = ds.GetChanges(System.Data.DataRowState.Added)

DeletedRows = ds.GetChanges(System.Data.DataRowState.Deleted)

Try

odbcDataAdapter1.Update(UpdatedRows)

odbcDataAdapter1.Update(InsertedRows)odbcDataAdapter1.Update(DeletedRows)

Catch updateException As System.Exception

msgBox("Caught exception: " & updateException.Message)

End Try

Me.odbcConnection1.Close()

End SubФигура 93 Създаване на DataSet.Първият от тези два метода взема данните от източника на данни, описан от DataAdapter и DataConnection. Когато бъде извикан, връща множеството DataSet вече запълнено. Вторият от тези два метода подава параметрите на множеството DataSet. Използва се за актуализиране на източника на данни (datasource). Всеки ред, който множеството DataSet e прибавило, сменило, изтрило от последния път, когато е било запълнено, ще се изпрати към източника на данни (datasource). Понеже ADO.NET е построено да работи в несвързан режим, вие ще правите промени в единично несвързано множеството DataSet. След това ADO.NET ще отчете дали текущия запис е бил добавен, актуализиран или изтрит и ще го пренесе обратно в крайната база данни (back-end database).- Използване на помощника DataForm Wizard

Свързаните контроли (bound controls), са много полезни за бързо свързване на прототип или изпитателна концепция (proof-of-concept). Свързаните контроли са много подходящи за демострация на част от функционалността на VB.NET. За да стартирате помощника DataForm Wizard, дясно кликване върху възела на проекта IzuchavaneVBDanni, селектирайте Add, и след това Add New Item. Двукратно кликване върху иконата на DataForm Wizard стартира помощника DataForm Wizard. Първият екран е само информация, прочетете я, след това кликнете бутон Next.

Стъпка 2 на помощника DataForm Wizard ви пита да изберете дали ще използвате ново множество за данни DataSet или вече създадено такова. Понеже имаме вече създадено DataSet, селектирайте радиобутон Existing. Ако свалите падащия списък, ще видите само едно DataSet, което току що създадохте:dsDascali. В списъка DataSet е IzuchavaneVBDanni.dsDascali, а списъка на достъпните таблици се показва отдясно на списъчната кутия. (вижте фигура 94). Кликнете бутон Next след като изберете вашето DataSet.

Стъпка 3 на помощника ви пита кой метод искате да използвате за зареждане на хранилището за данни (data store). Вече беше създаден метод FillDataSet в компонент Component1. Изберете метод FillDataSet от списъка. Ако искате изпробвайте прозорец Include Update Method, но след това селектирайте метод UpdateDataSource за да актуализирате хранилището за данни (data store). Фигура 95 показва как изглежда екрана. Кликнете Next.

Стъпка 4 на помощника DataFormWizard извежда списък от таблици във вашето множество DataSet, както и колоните на всяка таблица. Ако имате партньорски връзки (relationship) между таблиците в DataSet, можете даже да видите йерархията на тези relationship с този екран. Уверете се, че всички полета са избрани и кликнете бутон Next.

Накрая, стъпка 5 пита дали искате да се изведат всички записи (ще се покажат в мрежа [grid]) или само единичен запис (записът [record] ще се изведе в тесктово поле). Ако изберете мрежа [grid], генерираната форма извежда DataSet в Datagrid. Мрежата за данни Datagrid има функционалност за навигация, добавяне и изтриване на записи, които са вградени в нея.Фигура 94 Стъпка 2 на помощника DataForm Wizard.


Страници: «1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com