Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Достъп до бази данни от апликация на Windows

bubust   трудност:    видян: 16214В такъв случай опциите за добавяне, навигация и изтриване както и бутони Add, Delete, и Cancel стават недостъпни. Ако селектирате.

Single Record радиобутона всички бутони ще са достъпни, както се вижда на фигура 96. Кликнете бутон Finish за да излезете от помощника. Вие създадохте форма !Фигура 95 Стъпка 3 на помощникаФигура 96 Как да се извеждат данните върху формата.

Трябва да поставите форма DataForm1 като стартиращ обект (Startup object) за вашата апликация. Селектирайте Properties от меню Project. В падащия списък Startup object, селектирайте DataForm1 и натиснете OK. Стартирайте формата с бутон Start. След като се зареди формата, изберете бутон Load. Запълва се DataSet и се извежда първият запис във формата. Използвайте навигационните бутони за да се разходите из записите. Фигура 97 показва как изглежда формата.Фигура 97 Вашата първа VB.NET форма за данни.

Ако актуализирате данните, ще получите интересен урок за това как точно работи ADO.NET. Да вземем за пример фигура 11, текущият запис е Uchitel_ID = 1 ; Лиляна Петрова Иванова. Променете домашен телефон HomePhone = 680555. След това кликнете на бутон Next (>) , появява се Uchitel_ID = 2 ; Иван Стоянов Водев. След това пак изберете Previous (<),показва се пак запис 1, а в полето HomePhone стои новия запис 680555 . Може да си помислите, че сте актуализирали записа. Да, само че ADO.NET използва несвързана парадигма. Това означава, че множеството DataSet не е свързано с подлежащата му база данни в реално време. Вие променихте данните в DataSet, не в таблицата на Dascalo.mdb в Access MDB. По тази причина помощникът DataForm Wizard е добавил бутон Update. Бутонът Update вика процедура UpdateDataSource която избрахте в DataForm Wizard, за да актуализира данните в Dascalo.mdb. Използвайки този несвързан модел вие можете да правите многократни промени, вмъквания, изтривания преди да ги пратите като оконочателни в подлежащата база данни и то наведнаж. Това е по подразбиране в ADO.NET.

Ако искате да видите данните изведени в мрежа [grid], селектирайте. Add New Item от меню Project. Двукратно кликване върху иконата на DataForm Wizard за да стартирате помощника DataForm Wizard. Изберете множество за данни dsDascali което създадохте преди. При питането кой метод искате да използвате за зареждане на хранилището за данни (data store). сложете FillDataSet в компонент Component1. Селектирайте таблица Dascali и всичките й полета. Накрая изберете за извеждане All Records (grid) в стъпка 5 на помощника. VB.NET добавя контрола DataGrid към формата, под бутон Load. За да стане DataForm2 стартова форма, дясно кликване в прозореца Solution Explorer и изберете Properties. В прозорец StartupObject, изберете IzuchavaneVBDanni .DataForm2. Сега стартирайте проекта и кликнете бутон Load. Ще видите записите от таблица Dascali както е показано на фигура 98.Фигура 98 Вашата форма за данни с мрежа [grid].


Страници: «1 2 3

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com