Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Вашата първа ASP.NET апликация

bubust   трудност:    видян: 14128


Вашата първа ASP.NET апликация

Стартирайте Visual Studio.NET и изберете създаване на нов Visual Basic проект използвайки тип проект Web Application (шаблон) и именовайте проекта WebAppTest. Забележете, че локацията на проекта е HTTP адрес, не директория на машината, както се вижда на фигура 109. Сървърът с който ще се свързвате трябва да има Internet Information Server (IIS) 4.0 или по-висок. Windows 2000 се разпространява с IIS 5.0, така че ако Web сървъра е под Windows 2000, сте добре. Сървърът трябва също да има зареден .NET Framework, тоест може да искате да използвате вашата машина като Web сървър.


Фигура109 Създаването на проект Web Application изисква сървър с IIS и Visual Studio.NET(или най-малкото .NET Framework).

След като кликнете бутон OK, VS.NET поема комуникацията с Web сървъра. Ако тази комуникация е успешна, пректът се създава на Web сървъра и вие сте готови да работите с проекта. Страницата ще се отвори като празна форма в дизайнера, с малък описателен текст в средата. Ако погледнете в Solution Explorer, ще видите име WebForm1.aspx. ASP използва .asp разширение, докато ASP.NET файловете изолзват разширение .aspx. ASP и ASP.NET могат да съществуват съвместно в същета директория ако е необходимо. Ако погледнете към редактора, точно сега това е една празна форма. По подразбиране (default) изгледът е в GridLayout режим, което значи че чрез влачене и пускане на контроли върху формата можете лесно да ги позиционирате. Има и режим FlowLayout , който позволява да поставяте контролите точно където искате. За да превключите между режим FlowLayout и GridLayout, сменете свойството на страницата Layout в прозореца на свойствата Properties във FlowLayout. Този режим работи като процесор на думи (word processor) в някои случаи. Като кликнете веднаж върху формата, започва да мига курсор в горния ляв ъгъл. Напишете "Welcome to my first ASP.NET page" и след това натиснете клавиш Enter. Както виждате текстът се разполага точно както се очаква от един процесор на думи (word processor). Маркирайте текста и от Normal. в падащия списък изберете Heading1. Текстът се уголемява забележимо. В долната част на този прозорец има два бутона: Design и HTML. Ако кликнете върху бутон HTML, ще видите:

<H1>Welcome to my first ASP.NET page</H1>

Сега назад към изглед Design чрез кликване върху бутон Design. Маркирайте текста отново и кликнете Center за центриране на текста. Ако се върнете към изглед HTML, ще видите, че предишния Heading1 ред се е променил:

<H1 align=center>Welcome to my first ASP.NET page</H1>

От тази гледна точка може да си помислите, че имате HTML редактор от високо ниво като FrontPage или стотици като него. Значи е време да видим пример за някой ASP.NET. Върнете се към изглед Design и към реда Heading1 първият който създадохте. Кликнете лентата с инструменти Toolbox и забележете, че има страница (tab) за форми Web Forms. Кликнете и довлечете етикет (Label) върху формата. След това бутон. Ще имате етикет и бутон едно до друго. Двата контрола ще имат малко зелено триъгълниче в горния ляв ъгъл. С двукратно кликване върху бутона отворете прозореца за кода (code window). Забележете че прозореца за кода създава файл със същото име като ASPX, но с разширение .VB. Както ще видите, това се нарича code-behind страница. Една от задачите на ASP.NET дизайна е да раздели кода от потребителския интерфейс. В прозореца за кода ще бъдете в събитийна процедура Button1_Click. Напишете следния код:

Label1.Text = "Hello, World!"

Забележете че сте програмирали това като Windows апликация. Кликнете старт (Start) бутон. Страницата се разполага в браузера както е показано на фигура 110. Интересното не е това, което виждате в браузера, а кода зад него. Кликнете на View, Source и ще видите HTML който прави страницата. Изпробвайте тази HTML

Фигура 110 Вашата първа ASP.NET page.

<HTML>

<HEAD>

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio.NET 7.0">

<meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic 7.0">

<meta name=vs_defaultClientScript content="JScript">

<meta name=vs_targetSchema content="Internet Explorer 5.0">

</HEAD>

<body>

<form name="WebForm1" method="post"

action="WebForm1.aspx" id="WebForm1">

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE"

value="dDwtMzQ3NzI5OTM4Ozs+" />

<H1 align=center>Welcome to my first ASP.NET page</H1>

<P align=left>

<span id="Label1">Label</span>

<input type="submit" name="Button1" value="Button" id="Button1" />

</P>

</form>

</body>

</HTML>

Засега само забележете, че няма код на VB тук. Вие създадохте процедура за събитието Button1_Click и въведохте код, но нищо от това няма при клиента. Това е така, защото ASP.NET изпраща само HTML към клиента, докато компилирания код остава на сървъра. Това означава, че тази страница може да се използва от всеки браузер и ОС.

Кликнете върху бутона, за да тествате страницата. Текстът " Hello, World!" се появява в етикета. Ако кликнете View, Source отново, ще забележите, че Label1 tag се е сменил от:

<span id="Label1">Label</span>

на това:

<span id="Label1">Hello, World!</span>

Как е станало това?Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини