Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

SWiSH скрипт: използване филтрите на Flash 8 в SWiSHmax

   трудност:    видян: 14071

 
До скоро бяхме принудени да импортираме PNG или GIF файлове за получаването на качествени сенки или отблясъци във флаш филмите. Тези (както и много други) ефекти вече няма да представляват трудност за SWiSHmax филмите и ще се постигат бързо и лесно.
 
За улеснение от австралийската компания ни предлагат удобен за управление генератор на кодове. С него можете да нагодите за свое удобство филтрите.
 
 
Важно
 
Най-напред трябва да се уверите, че разполагате с последна версия на SWiSHMax. Отворете SWiSHmax -> Help Menu -> About SWiSHmax. Ако датата на версията е по-стара от 2005.11.16, свалете последната версия от ТУК (чужд сървър) или ТУК (БГ сървър; използвайте търсачката над дясното меню). Нищо от показаното тук няма да работи с по-стара версия. Освен това, за да видите ефектите си в действие, ще трябва да ги тествате в браузър. Трябва да имате Flash 8 плейър. Засега SWiSHMax върви в пакет с SWF7 плейър. Тъй че или експортвайте филмите си в HTML/SWF и ги прегледайте в HTML, или използвайте File Menu -> Test -> Test in Browser, за да прегледате работата си преди да запазите файл.
 
 
Първо и преди всичко...
 
Първото което трябва да направим (освен ъпдейта на SWiSHmax с последната версия) е да се уверим, че сме избрали правилната версия на плейъра. Отидете в Export panel (в менюто отдясно на сцената) и изберете "SWF8" до полето "SWF version to export" („SWF версия за екпорт“). Това е необходимо. Иначе ефекта няма да работи.
 
 
 
Филтри
 
Flash 8 поддържа много различни филтри, но ние ще се съсредоточим върху четири: Drop Shadow (сянка), Glow (сияние), Blur (размазване) and Bevel (релефния откос). Всеки от тези филтри има специфични параметри, които могат да се изменят до постигане на желания вид. Тенератора на кодове по-горе ще ви улесни в това начинание. В таблицата долу може да се запознаете със списъка от филтърни параметри.
 
 
Филтри и параметри
 
DropShadowFilter
 
 
Параметър Стойност Дефиниция
distance
число
„Разстояние" - определя разстоянието на което се намира сянката на обект.
angle
число
„Ъгъл" - казва ъгъла под който пада сянката. Могат да се използват стойности от -360 до 360. Стойност 0 премества сянката ви в дясно. Стойностите 90 или -270 – в долния край. 180 или -180 – в ляво. 270 или -90 – отгоре.
color
"0x" + шестнайсетичен (HEX) код
В Actionscript-а цветовете се дефинират чрез добавянето на "0x" пред всяка стандартна шестнайсетична стойност ("0x" замества "#"). Например параметъра за бяло е "0xFFFFFF".
alpha
число
Във флаш „алфа" означава нивото на прозрачност. В случая на падащата сянка. Допустимите стойности са всички десетични стойности на процента от 0.0 до 1.0 (където "0.0" е пълна прозрачност, "0.5" е 50% прозрачност, а "1.0" е 100% непрозрачност).
blurX
число
Задава стойността на замазването/разсейката на сянката (в пиксели) по направление на абцисата (Х).
blurY
число
Задава стойността на замазването (в пиксели) по направление на ординатата (Y).
strength
число
„Силата" на сянката определя зоната на покритие и плътността
quality
число
Параметъра за „качество" на сянката определя доколко параметъра ще се приложи върху сянката. Колкото по-висок е той, толкова по-добре филтъра ще смеси сянката с повърхността върху която пада.
inner
true или false
Определя кога сянката да пада вън или вътре в обекта, т.е. дали той хвърля сянка или върху него е хвърлена сянка. По принципите на двоичната система стойността "true" („истина") позиционира сянката в обекта (върху него се хвърля сянка), а стойността "false" („лъжа") – извън/зад него (т.е. той хвърля сянката).
knockout
true или false
Така наречения елиминационен параметър. Със стойност true ще накара обекта да изчезне, т.е. да остане само неговата сянка, сякаш той е невидим, но не и прозрачен. Мястото на което се намират контурите му ще остане „изрязано", т.е. ще се вижда чистия фон, без сянка.
hideObject
true или false
Другият елеминационен параметър. Със стойност true ще накара обекта да изчезне, т.е. да остане само неговата сянка, сякаш той е невидим и прозрачен. Стойността "false" ще приложи сянката зад него.
 
 
Филтъра се изписва в следния формат:
 
DropShadowFilter(distance, angle, color, alpha, blurX, blurY, strength, quality, inner, knockout, hideObject);
 
 
 
GlowFilter
 
Параметър Стойност Дефиниция
color"0x" + HEX код
В Actionscript-а цветовете се дефинират чрез добавянето на "0x" пред всяка стандартна шестнайсетична стойност ("0x" замества "#"). Например параметъра за бяло е "0xFFFFFF".
alphaчисло
Това е нивото на прозрачност на сиянието. Допустимите стойности са всички десетични стойности на процента от 0.0 до 1.0.
blurXчисло
Задава стойността на замазването/разсейката на сиянието (в пиксели) по направление на абцисата (Х).
blurYчисло
Задава стойността на замазването (в пиксели) по направление на ординатата (Y).
strengthчисло
„Силата" на сиянието определя зоната на покритие и плътността
qualityчисло
Параметъра за „качество" на сиянието – колкото по-висок е той, толкова по-добре филтъра ще смеси сиянието с фона пред който се намира.
inner
true или false
Определя кога сиянието да „грее" вън или вътре в обекта. По принципите на двоичната система стойността "true" („истина") позиционира сиянието в обекта, а стойността "false" („лъжа") – извън/около него.
knockout
true или false
Така наречения елиминационен параметър. Със стойност true ще накара обекта да изчезне, т.е. да остане само неговата сянка, сякаш той е невидим, но не и прозрачен. Мястото на което се намират контурите му ще остане „изрязано", т.е. ще се вижда чистия фон, без сияние.
 
 
Филтъра се изписва в следния формат:
 
GlowFilter(color, alpha, blurX, blurY, strength, quality, inner, knockout);
 
 
BlurFilter
 
Параметър Стойност Дефиниция

blurX
число
Задава стойността на замазването/разсейката на обекта (в пиксели) по направление на абцисата (Х).
blurY
число
Задава стойността на замазването (в пиксели) по направление на ординатата (Y).
quality
число
Параметъра за „качество" на замазването – колкото по-висок е той, толкова по-добре филтъра ще смеси замазания обект с фона пред който се намира.
 
 
Филтъра се изписва в следния формат:
 
BlurFilter(blurX, blurY, quality);
 
 
BevelFilter
Параметър Стойност Дефиниция
distance
число
„Разстояние" - определя разстоянието на което изпъква обекта пред фона.
angle
число
Определя ъгъла на откоса (вж. дефиницията на параметъра за филтъра DropShadowFilter).
highlightColor
"0x" + HEX код
За конструирането на триизмерна илюзия (3D) правилата на перспективата изискват от обекта да има две страни – светла и тъмна. Този параметър задава цвета на светлата страна.
highlightAlpha
число
Задава степента на прозрачност на светлата страна (от 0.0 до 1.0).
shadowColor
"0x" + HEX код
Този параметър задава цвета на тъмната страна.
shadowAlpha
число
Задава степента на прозрачност на светлата страна (от 0.0 до 1.0).
blurX
число
Задава стойността на замазването/разсейката (в пиксели) по направление на абцисата (Х).
blurY
число
Задава стойността на замазването/разсейката (в пиксели) по направление на ординатата (Y).
strength
число
„Силата" на откоса определя дълбочината на релефа.
quality
число
Параметъра за „качество" на откоса – колкото по-висок е той, толкова по-плавно филтъра ще смеси релефния обект с фона пред който се намира.
type
профил
Задава типа на откоса. Има три профила – "Inner" (вътрешен), "Outer" (външен) и "Full" (пълен). Вътрешния прави самия обект релефен. Външния прави релефна зоната около обекта. Пърния прилага едновременно тези два вида.
knockout
true или false
Елиминационен параметър, който със стойност true ще накара обекта да изчезне, т.е. да остане само неговата релефна подложка, сякаш той е невидим. Получава се ефект на обект вмъкнат под кожата или някаква друга повърхност.
 
 
Филтъра се изписва в следния формат:
 
BevelFilter(distance, angle, highlightColor, highlightAlpha, shadowColor, shadowAlpha, blurX, blurY, strength, quality, "type", knockout);
 
 
Определяне и прилагане на ефектите
 
За да свършим в крайна сметка някаква работа ще ни е нужен и обект, към който да приложим всички тези ефекти. Да опитаме с нещо просто – обикновено статично текстово поле. Отворете таба на текстовия панел (отново менюто в дясно от сцената) и именовайте обекта. Уверете се, че сте селектирали опцията Target до полето за име.
 
 
Сега трябва да определим филтъра. Изберете име за вашия филтър. Изберете Scene_1 от Outline панела (най-в ляво от сцената, след инструментите). Сега отворете Script панела (от табът над сцената). Вероятно ще ви е по-удобно на напечатате скрипта ръчно, така че превключете от "Guided" (направляван) мод в "Expert". Формата е следния:
 
yourFilterName = new flash.filters.FilterType(parameters);
 
Например:
 
myBlur = new flash.filters.BlurFilter(4, 4, 8);
 
Формата прилагащ тези филтри към обектите (стига да са маркирани като цел, "Target") е този:
 
objectName.filters = [yourFilterName];
 
Например:
 
myTextObject.filters = [myBlur];
 
Можете да прилагате ефектите към каквото събитие пожелаете – събитие в кадър, събитие за бутон или промяна в курсора на мишката и т.н. Само запомнете, че филтъра трябва да се дефинира преди да се опитате да го използвате.
 
Създали сме си статичен обект, именовали сме го и сме сигурни че сме го отбелязали като "Target". Примерът който следва показва как е дефиниран BlurFilter в onLoad() („при зареждане") събитие.
 
 
Готови сме да го видим в действие. Отидете на File Menu -> Test -> Test in Browser. Ако по някаква причина не работи, уверете се, че сте следвали правилата:
 
1. Уверете се че имате инсталиран Flash 8 плъгин за браузъра. Ако не – свалете си такъв от сайта на Macromedia.
2. Уверете се, че сте настроили версията за експорт на SWF8 в експорт панела.
3. Уверете се, че сте отбелязали желания от вас обект като "Target" в Text/Shape/Button панела (което от тези отговаря на типа избран обект.
4. Уверете се, че сте именовали обектите си (не можете да приложите филтър "myBlur", ако филтъра всъщност се казва "yourFilterName").
 Коментари (4)

Marian на 24.02 2006 в 14:29ч.
Това най-накрая някаде трябваше да се напише. Радвам се, че е на нашият сайт.
bojo на 15.05 2006 в 00:18ч.
Моля някой, ако знае да каже как дали може да се слагат хипер връзки във swishmax !
Благодаря предварително.
Относно предоставеният материал и самият сайт - евала им прая на авторите, много полезен сайт:)
iliqntz на 13.03 2008 в 11:03ч.
И от мен браво!!!
Bojo-хипер връзка на целия флаш мойе да
направиш, като кликнеш на scene и в
properties ще ти се появи on-click и от
едно падащо меню избираш дали да иде кам
другата сцена или към линк.Извинявам се,
че не мога да обяснявам много добре, но
ако искасх ме потърси на скаип
bai_tzvetanov.
mitakatop на 05.10 2008 в 12:47ч.
Могат ли тези ефекти да се анимират.
В смисъл да се увеличава или намаля някои параметрите на ефекта постепенно в дадена анимация.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини