Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Конфигуриране на Linux: Конфигурационен файл /etc/fstab

Stalik   трудност:    видян: 21521

 

Както бе споменато още в началото, всеки хард диск или дял от хард диск представляват файлове в директорията /dev. За да може да се използва хард диска е необходимо преди това той да се монтира или прикачи. Командите, които монтират или демонтират блоково устройство (а такива са всички хард дискове, CD-ROM и др.) са mount (за монтиране) и umount (за демонтиране). Mount и umount използват за своята работа два важни файла – fstab и mtab. Fstab служи за описание на файловите системи, които може да се монтират, а в mtab се описват монтираните в момента файлови системи. Това описание се извършва автоматично от mount и umount. mount има множество опции, по-важните от които са:

 

 • -a – монтира всички файлови системи описани във файла /etc/fstab

   

 • -n – монтира дадено устройство без да прави запис във файла /etc/mtab. Тази опция е полезна когато файла mtab се намира на файлова система, която е само за четене.

   

 • -r – монтира файловата система само за четене. Синоним на тази опция е -o ro

   

 • -w – монтира файловата система за четене и писане. Синоним на тази опция е -o rw

   

 • -t – тип на файловата система, която се монтира. По-важните от тях са ntfs, vfat, raiserfs, msdos, ext2, ext3 и iso9660. По принцип ядрото, в повечето случаи, само установява правилно типа на файловата система, но в понякога се налага нейното ръчно задаване. За да може да се монтира даден тип файлова система, трябва ядрото да е компилирано с поддръжка за нея.

   

 • -о – задава множество опции на командата mount. Тези опции са различни за разлините файлови системи. Освен това някои от тях имат смисъл само ако са описани във файла fstab.

   

  • defaults – задава опциите по подразбиране, а именно rw, suid, exec, auto, nouser и async

    

  • async – задава асинхронен режим на работа на файловата система.

    

  • auto – файловата система може да бъде монтирана чрез ключа -a.

    

  • exec – позволява изпълнението на файлове от тази файлова система.

    

  • ro – монтира файловата система само за четене.

    

  • rw – монтира файловата система за четене и писане.

    

  • suid – позволява флаговете SUID и GUID да имат ефект за дадената файлова система.

    

  • user – позволява на обикновения потребител да монтира файловата система. Името на потребителя монтирал файловата система се записва във файла mtab, така че той да може после да я демонтира.

    

  • users – позволява на всички потребители да монтират и демонтират дадената файлова система.

    


 

Повечето файлови системи имат собствени опции, които се различават както по описание, така и по значение. Това, както и техния брой (над 30) прави запомнянето на всяка опция трудна задача. Информация за отделните файлови системи и техните опции може да се намери на man страницата на командата mount.

 

Командата umount има значително по-малко опиции от mount. По-важните от тях са:

 

 • -n – демонтира файловата система без да пише във файла mtab.

   

 • -r – ако демонтирането пропадне, umount пробва да превключи файловата система в режим само за четене.

   

 • -a – демонтира всички файлови системи описани в mtab.

   

 • -f – принудително демонтиране на файловата система. Тази опция изисква ядро с версия 2.1.116 или по-висока.

   

 • -l - „мързеливо“ демонтиране. Отделя файловата система от йерархията веднага и изчиства всички връзки към нея, веднага щом тя се освободи. Опцията изисква ядро с версия 2.4.11 или по-късна.

   

Ето няколко примера за използването на двете команди:

 


 

#mount /dev/hdc1 /mnt/hd – монтира /dev/hdc1 в директорията /mnt/hd

 

#mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/hd – монтира /dev/hda1 в директорията /mnt/hd, като задава и типа на файловта система

 

#mount /dev/hda1 /mnt/hd -o ro – монтира файловата система в режим само за четене

 

# mount -r /dev/hda1 /mnt/hd – същото, но записано по друг начин

 

#umount /mnt/hd – демонтира файловата система прикачена към директорията /mnt/hd

 

 


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com