Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Основи на проектирането на бази данни

kubala   трудност:    видян: 108913

Някои термини за бази данни, които трябва да се знаят

Microsoft Office Access 2007 организира информацията в таблици: списъци на редове и колони, напомнящи счетоводен бележник или Microsoft Office Excel 2007 работен лист. Една проста база данни може да има само една таблица. В повечето бази данни са необходими повече от една таблици. Например може да има една таблица за съхранение на информация за продуктите, друга таблица за съхранение на информация за поръчките и трета с информация за клиентите.

Изображение, показващо три таблици в работни листове

Всеки ред се нарича още запис, а всяка колона се нарича също и поле. Записът е един смислен и последователен начин за обединяване на информация за нещо. Полето е един отделен елемент на информацията – един тип елемент, който се появява във всеки запис. В таблицата "Продукти" например всеки ред или запис съдържа информация за един продукт. Всяка колона или поле съдържа някакъв вид информация за този продукт като названието или цената му.

Какво означава доброто проектиране на бази данни?

Процесът на проектиране на базите данни се ръководи от известни принципи. Първият принцип е, че дублирането на информация (наричано още излишни данни) е лошо, защото се заема излишно място и се увеличава вероятността за грешки и несъответствия. Вторият принцип е, че точността и пълнотата на информацията са важни. Ако базата данни съдържа неточна информация, всички отчети, които черпят информация от тази база данни също ще съдържат неточна информация. В резултат на това всички решения, които се вземат въз основа на тези отчети, ще са погрешни.

Следователно една добра база данни е тази, която:

 • Разделя информацията в предметно базирани таблици, за да се намалят излишните данни.
 • Предоставя на Access необходимата информация за обединяване на информацията в таблиците, ако е необходимо.
 • Помага за поддържането и осигурява точността и целостта на информацията.
 • Приспособена е за нуждите на обработката на данни и съставяне на отчети.

  Процес на проектиране

  Процесът на проектиране се състои от следните стъпки:

  • Определяне на предназначението на базата данни  

   Това помага за подготовката на останалите стъпки.

  • Намиране и организиране на необходимата информация   

   Събира се информация от всякакъв вид, която ще се запише в базата данни, като име на продукт и номер на поръчката.

  • Разделяне на информацията в таблици  

   Елементите на информацията се разделят на главни единици или предмети като "Продукти" или "Поръчки". След това всеки предмет става на таблица.

  • Превръщане на информационните елементи в колони  

   Решава се каква информация ще се съхранява във всяка таблица. Всеки елемент става поле и се показва като колона в таблицата. Например, една таблица за служителите може да включва полета като "Фамилно име" и "Дата на постъпване".

  • Задаване на първични ключове  

   Избира се първичен ключ за всяка таблица. Първичният ключ е колона, която се използва за еднозначно идентифициране на всеки ред. Пример за това може да е ИД на продукт или ИД на поръчка.

  • Настройка на релации на таблици  

   Разглежда се всяка таблица и се решава как да се свържат данните от една таблица с данните от другите таблици. Добавят се полета в таблиците или се създават нови таблици за изясняване на връзките, ако е необходимо.

  • Прецизиране на проекта  

   Проектът се анализира за грешки. Създават се таблици и се добавят няколко записа с примерни данни. Проверява се дали от таблиците могат да се получат желаните резултати. Правят се корекции на проекта, ако е нужно.

  • Прилагане на правилата за нормализация  

   Прилагат се правилата за нормализация на данните, за да се види дали таблиците са структурирани правилно. Правят се корекции в таблиците, ако е нужно.


Страници: 1 2 3 4 »

Коментари (1)

Tarat0rcho95 на 06.02 2010 в 16:44ч.
Работенето с микрософт повер поинт 2007 е доста лесно.. Който иска помощ да пише на скупе (скайп) ediinstwen8!!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини