Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Основи на проектирането на бази данни

kubala   трудност:    видян: 108914


Определяне на предназначението на базата данни

Добре е да се запише предназначението на базата данни на хартия – предназначението й, очакваното й използване и кой ще е я използва. Например, за една малка база данни за домашен бизнес може да се напише нещо просто като "Потребителската база данни съхранява списък с информация за клиентите, предназначена за създаване на съобщения и отчети". Ако базата данни е по-сложна или се използва от много хора, както често се случва за фирмено използване, предназначението може лесно да представлява един абзац или повече, и трябва да включва кога и как всеки от тях ще използва базата данни. Намерението е да има добре развито изложение на мисията, към което да се правят обръщения по време на целия процес на проектиране. Наличието на такова изложение помага да се съсредоточите върху целите си при взимане на решения.


Намиране и организиране на необходимата информация

При намирането и организирането на необходимата информация се започва със съществуващата информация. Например, може да запишете поръчки за покупки в счетоводна книга или да съхранявате информация за клиенти във формуляри на хартия в картотека. Съберете тези документи и направете списък за всеки тип информация в тях (например за всяко поле, попълнено във формуляра). Ако няма никакви съществуващи формуляри, представете си, че трябва да проектирате формуляр за записване на информация за клиенти. Каква информация бихте поставили във формуляра? Какви полета за попълване бихте създали? Определете и избройте всеки от тези елементи. Например да предположим, че обикновено съхранявате списъка на клиентите на индексни картончета. При разглеждане на тези картончета се вижда, че всяко от тях съдържа име на клиента, адрес, град, държава, пощенски код и телефонен номер. Всеки от тези елементи представлява потенциална колона в една таблица.

При изготвянето на списъка не се тревожете, че отначало той няма да е съвършен. Вместо това избройте всеки елемент, който ви дойде наум. Ако и други ще ползват базата данни, попитайте и за техните идеи. По-късно може да направите прецизна настройка на списъка.

След това разгледайте видовете отчети или съобщения, които бихте желали да получите с тази база данни. Например при отчет за продажба на продукти може да искате показване на продажбите по райони, а при обобщен отчет за запасите – показване на нивата на запасите от продукти. Може също така да искате създаването на формулярни писма до клиентите със съобщения за разпродажби или предложения за награди. Проектирайте мислено отчета и си представете как би изглеждал. Каква информация бихте поставили в отчета? Избройте всеки елемент. Направете същото за формулярното писмо и за всеки отчет, който се очаква да създадете.

Човек, който си представя отчет за запаси от продукти

Обмислянето на отчетите и съобщенията, които бихте искали да създадете, ви помага да определите необходимите елементи на базата данни. Например да предположим, че сте дали на клиентите възможност да изберат (или да се откажат от) периодична актуализация по имейл или искате да отпечатате списък на тези, които са избрали да участват в актуализацията. За да запишете тази информация, добавяте колона "Изпращане на имейл" в таблицата "Клиенти". За полето на всеки потребител може да зададете "Да" или "Не".

Изискването за изпращане на имейл съобщения на клиентите предполага записа на друг елемент. След като знаете, че един клиент иска да получава имейл съобщения, ще трябва да знаете и на какъв имейл адрес да му ги изпращате. Затова ще трябва да запишете имейл адрес на всеки клиент.

Има смисъл да се конструира прототип на всеки отчет или изходящ списък и да се обмисли какви елементи ще са необходими за изготвянето на отчета. Например, когато преглеждате формулярното писмо, може да ви дойдат наум няколко неща. Ако искате да включите подходящо обръщение – например низът "Г-н", "Г-жо" или "Г-це", започващ всеки поздрав, ще трябва да създадете елемент за обръщение. Също така, обикновено може да започнете едно писмо по-скоро с поздрава "Уважаеми г-н Банков", отколкото с "Уважаеми г-н Мартин Банков". Това предполага, че обикновено фамилията ще се съхранява отделно от собственото име.

Един ключов момент, който не бива да се забравя е, че всеки обем информация трябва да се разделя на най-малките си полезни части. Когато се касае за име, за да бъде фамилията лесно достъпна, трябва името да се раздели на две части – собствено и фамилно име. Например за да се сортира един отчет по фамилно име, ще е полезно фамилното име на клиента да се съхранява отделно. Като правило, ако искате да извършите сортиране, търсене, изчисление или да направите отчет въз основа на даден елемент от информация, трябва да поставите този елемент в собственото му поле.

Помислете за въпросите, на които бихте искали да отговори базата данни. Например, какъв брой продажби на актуалния продукт са приключени през миналия месец? Къде живеят най-добрите ви клиенти? Кой е доставчикът на най-продавания ви продукт? Предвиждането на тези въпроси ви помага да се подготвите за запис на допълнителни елементи.

След като съберете тази информация, вие сте готови за следващата стъпка.


Страници: «1 2 3 4 5 »

Коментари (1)

Tarat0rcho95 на 06.02 2010 в 16:44ч.
Работенето с микрософт повер поинт 2007 е доста лесно.. Който иска помощ да пише на скупе (скайп) ediinstwen8!!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини