Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Основи на проектирането на бази данни

kubala   трудност:    видян: 109350


Прилагане на правилата за нормализация

Може да приложите правилата за нормализация на данните (понякога наричани само правила за нормализация) като следваща стъпка при проектирането. Тези правила се използват, за да се види дали таблиците са структурирани правилно. Процесът на прилагане на правилата към проекта на базата данни се нарича нормализиране на базата данни или просто нормализация.

Нормализацията е най-полезна, когато всички информационни елементи са представени и е достигнат етапът на предварително проектиране. Идеята е по-лесно да се убедите, че сте разделили информационните елементи в подходящите таблици. Това, което нормализацията не може да направи, е да удостовери, че имате всичките правилни данни, с които да започнете.

Правилата се прилагат последователно, показвайки на всяка стъпка, че проектът е достигнал до една от така наречените "нормални форми". Широко възприети са пет нормални форми – от първата до петата нормална форма. В тази статия се разглеждат по-подробно първите три, защото те са всичко, което е необходимо за повечето проекти на бази данни.

Първа нормална форма

Първата нормална форма гласи, че при всяко пресичане на ред и колона съществува една единствена стойност и никога – списък от стойности. Например не може да имате поле наречено "Цена", в което да поставите повече от една цена. Ако си представяме всяко пресичане на редове и колони като клетка, във всяка клетка може да има само една стойност.

Втора нормална форма

Втората нормална форма изисква всяка колона без ключ да бъде напълно зависима от целия първичен ключ, а не само от негова част. Това правило се отнася за случаите, когато първичният ключ се състои от повече от една колона. Например представете си таблица, съдържаща следните колони, където ИД на поръчката и ИД на продукта образуват първичния ключ:

  • ИД на поръчка (първичен ключ)
  • ИД на продукт (първичен ключ)
  • Име на продукт

Този проект нарушава втората нормална форма, защото името на продукта зависи от ИД на продукта, но не зависи от ИД на поръчката, така че не зависи от целия първичен ключ. Името на продукта трябва да се премахне от таблицата. То принадлежи на друга таблица (продукти).

Трета нормална форма

Третата нормална форма изисква не само всяка колона без ключ да зависи от целия първичен ключ, но и колоните без ключ да са независими една от друга.

Казано по друг начин, всяка колона без ключ трябва да зависи единствено от първичния ключ. Например, да предположим че съществува таблица, съдържаща следните колони:

  • ИД на продукт (първичен ключ)
  • Име
  • ПДЦ
  • Отстъпка

Да приемем, че отстъпката зависи от предложената цена на дребно (ПДЦ). Тази таблица нарушава третата нормална форма, защото една колона без ключ (отстъпка) зависи от друга колона без ключ (ПДЦ). Независимостта на колоните означава, че трябва да имате възможност да променяте всяка колона без ключ, без това да се отразява на никоя от другите колони. Ако промените една стойност в полето "ПДЦ", съответно ще се промени и отстъпката, като по този начин се нарушава това правило. В този случай колоната за отстъпката трябва да се премести в някоя друга таблица с ключ ПДЦ.


Източник: http://office.microsoft.com/bg-bg/access/HA012242471026.aspx#Terms


Страници: «4 5 6 7

Коментари (1)

Tarat0rcho95 на 06.02 2010 в 16:44ч.
Работенето с микрософт повер поинт 2007 е доста лесно.. Който иска помощ да пише на скупе (скайп) ediinstwen8!!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини