Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

CMS Bitrix Site Manager - интеграция (шаблон, структура, навигация) 1

bitrix   трудност:    видян: 7030

Възможности на системата

Структура на продукта

Системата «Bitrix Site Manager» поддържа четири режима на работа. Три от тях са режими на работа в публичния раздел на сайта, а четвъртия - в административния раздел. Режимите се различават по своето назначение и набора от предлагани инструменти за управление.

Административен раздел: в този раздел се извършва управление на общи параметри на системата, създаване и настройка на сайтове, добавяне на съдържание и други подобни операции. Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

Публичен раздел: в този раздел се извършва показване на страниците и информационните материали на посетителите на сайта: :
  • режим Преглед служи не само за разглеждане на страници, но и за извършване на типови операции по сайта (създаване и редактиране на страници, раздели; редактиране на меню и др.).
Натиснете върху рисунката, за да я увеличите
  • режим Редактиране съдържа по-разширен набор от действия и операции по сайта (управление на достъпа, работа с документооборота, добавяне на елемент в инфоблок и др.). Режима е предназначен за използване от редакторите на сайта.
Натиснете върху рисунката, за да я увеличите
  • режим Разработка включва всички действия, достъпни на вложки Преглед и Редактиране, и съдържа допълнителни възможности (управление на компоненти, стилове на шаблона на сайта, заявка за тестова информация). Режима е предназначен за разработчици.
Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

Системата «Bitrix Site Manager» се състои от отделни модули, всеки от които отговаря за управление на определени данни и извършване на определени операции. Количеството модули се определя от редакцията на продукта и използвания лиценз. По-подробна информация по функционалните възможности на модулите на системата има в документацията на продукта.

Файловата структура на системата «Bitrix Site Manager» е организирана по такъв начин, че програмните компоненти на ядрото на продукта да са отделени от потребителските файлове, а също и от файловете, определящи външния изглед на сайта. Тази особеност позволява да се:

  • избегнат нежелани модификации на ядрото на продукта при работа с файловете в системата;
  • изключи възможността за промяна на публичната част на сайта при изтегляне на обновяванията на продукта.

Основната програмна част на инсталирания продукт е помества в папка /bitrix/ на корневия каталог на сайта. По-долу е показана структурата на тази папка с описание на назначенията на вложените каталози и файлове.


/bitrix/templates/в този каталог се пазят шаблоните на външния вид (дизайна) на сайта. Също така тук се пазят индивидуалните визуални компоненти на шаблоните (т.е. компоненти, специално създадени или настроени за използване с определен шаблон на дизайна). Основната работа по интеграцията на съществуващ дизайн и продукта става с файловете, намиращи се в тази директория.

/bitrix/admin/в тази директория се поместват файлове, отнасящи се до интерфейса на административния раздел. Включително тук се пазят файлове за повикване на различни форми за управление и редактиране, използвани за всички основни модули на системата (например, форма за създаване или редактиране на ползващите сайта).

/bitrix/cache/
/bitrix/managed_cache/
/bitrix/stack_cache/
тези директории са предназначени за съхранение на кешираните страници, създадени в процеса на кеширане на динамичната информация, права за достъп, курсове на валути.

/bitrix/components/директория е предназначена за централизирано съхранение на компоненти 2.0. При това в подпапката /bitrix/components/bitrix/ се съхраняват системните компоненти 2.0. В останалите подпапки - потребителските.

/bitrix/php_interface/допълнителни системни файлове (информация за свързване към базата данни, някои други файлове).

/bitrix/modules/програмното ядро на системата. В общия случай тази папка съдържа библиотеки с класове, функции и набори езикови съобщения за основните модули на системата.

/bitrix/images/картинки, показвани на страниците на модулите на системата.

/bitrix/tools/служебни файлове.
/bitrix/updates/директория, използвана за зареждане на обновления.

/bitrix/wizards/системни (в пространство имена bitrix) и потребителски помощници. Системните помощници се обновяват чрез системата за обновяване и не могат да се изменят от ползващите.

/bitrix/допълнителни служебни файлове.

 

 


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com