Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

CMS Bitrix Site Manager - интеграция (шаблон, структура, навигация) 2

bitrix   трудност:    видян: 6177

 Управление на структурата на проекта

Информацията в този раздел дава представа за структурата на сайта, работещ под управление на система «Bitrix Site Manager», инструментите за управление на страниците и разделите в уеб-проекта, а също и техните свойства.

Съдържание на главата:

    * Структура на сайта

    * Свойства на страници и раздели в сайта

          o Създаване на свойства на страници и раздели

          o Управление на значения на свойствата на страница

          o Управление на значения на свойствата на раздела

Структура на сайта

Сайта представлява съвкупност от раздели и страници с поместена на тях информация. Всъщност, раздела на сайта е каталог (папка), имаща определени свойства и съдържащ файлове, отнасящи се към дадения раздел (страници, изображения, включени области).

Натиснете върху 
рисунката, за да я увеличите  Натиснете върху рисунката, за да я
 увеличите

Управлението на разделите и страниците на сайта се извършва чрез административния раздел в модула «Управление на структурата» с помощта на менажера на файлове:

Съдържание > Структура на сайта.

Менажера на файлове позволява да се:

 • създават, редактират, копират и изтриват папки и страници на сайта;
 • качват файлове от локалния компютър;
 • управлява достъпа на ползващите до страници и раздели (папки) на сайта (вж. също ръководството Управление на правата за достъп);
 • управляват свойствата на раздели (папки) на сайта;
 • създават и управляват навигационни менюта в раздела.

Можете да преминете към създаване и редактиране на папки и страници на сайта също така и от публичния раздел на сайта с помощта на съответните бутони на административния панел:

 • Създаване на нова страница или раздел в текущия раздел на сайта;

 • Редактиране на текущата страница и промяна на свойствата на страница или раздел.

Допълнителна информация за административния панел можете да прочетете в раздел Включване на административния панел от този курс.

Забележка: описанието на интерфейса на панела е представено в учебния курс Елементи на управление.

Страниците на сайта могат да съдържат информация от статичен и динамичен характер:

 • Статична информация – това е информация, която остава неизменна с течение на времето. Например, история на фирмата, контактна информация, инструкции и подобни. Статичната информация се създава, редактира, допълва и изтрива от ползващия, имащ право да редактира страниците на сайта.

  Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите
 • Динамичната информация се поставя в тялото на страницата с използване на визуални компоненти. Пример за динамична информация може да е лента за последните новини от фирмата, продуктов каталог за стоки или услуги, фотогалерия, случайна снимка и много друго.

  Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите

За бърза навигация по раздели и страници, могат да се добавят линкове към тях в менюто на сайта:

 • линкове към основните раздели и началната страница на сайта обикновено се добавят в основното меню на сайта (например, горното меню):

 • линкове към подраздели и документи от раздела обикновено се поставят във второстепенното меню на сайта (например, лявото меню):

Забележка: Линк към страницата може да се добави в менюто по следния начин:

 • При създаване на страници от публичния раздел с помощта на Помощник.
 Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите
 • При създаване на страница от административния раздел с помощта на визуалния HTML-редактор. Създаване на позиция в менюто става на вложка Меню.
 Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите

Линк към раздела може да бъде добавен в менюто на родителския раздел:

 • При създаване на раздел от публичния раздел с помощта на Помощник.
 Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите
 • При създаване на раздел от административния раздел с помощта на менажера на файлове.
 Натиснете върху рисунката, за да я 
увеличите

Аналогични действия (добавяне на линк към раздел или страница на сайта) също така могат да бъдат направени в режим на редактиране на менюто както и от публичния раздел, така и от административния.

 


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com