Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

CMS Bitrix Site Manager - интеграция (шаблон, структура, навигация) 10

bitrix   трудност:    видян: 2719

 Оптимизация на сайта

  Съдържание на главата:

    * Оптимизация на сайта за търсачки

Оптимизация на сайта за търсачки

 

Оптимизацията за търсачки е един от най-важните елементи за популяризирането на сайта в Интернет. Системата "Bitrix Site Manager" осигурява собствениците на сайта с всички необходими инструменти за решаване на тази задача:

Метаданни

Метаданните – са специални тагове (метатагове), използвани за определяне на ключови думи и описание на страниците на сайта.

Управление на метаданни за статични страници

За статичните страници на сайта значенията на метаданните се въвеждат чрез наличния в системата механизъм за управление на свойствата на страниците. Подробна информация е дадена в глави Свойства на страници и раздели (глава Управление на структурата на проекта) и Управление на метаданни (глава Управление на служебните данни в шаблона).

Управление на метаданни за динамичното съдържание на страници

Специалните свойства на елементи от информационните блокове (стоки, новини, елементи от фото галерии и т.н.) могат да бъдат използвани за определяне на значения на метаданни за страници. По този начин, всяка стока от продуктовия каталог, новина, свободно работно място, публикувани на вашия сайт, ще бъдат индексирани със своите собствени ключови думи и описания.

Заглавие в прозореца на уеб-браузера

За управление на заглавието в прозореца на уеб-браузера, показвано при посещаване на страницата, се използва специален таг title. При индексация на страницата от ботовете на търсачките се проверява значението именно на този таг.

Системата "Bitrix Site Manager" предлага различни способи за управление на значението на тага title. По подразбиране за тази цел в системата се ползват предварително определено свойство за страници от типа title. Значението на това свойства може да бъде задавано отделно за всяка страница или за всички страници на определен раздел на сайта.

Показването на заглавие за прозореца на уеб-браузера става с помощта на функция ShowTitle(), поставена в областта <head> на шаблона за дизайна на сайта.

<head><title><?$APPLICATION->ShowTitle()?></title></head>
 • Ако функция ShowTitle() се използва без параметри, то в качеството на заглавие за прозореца на уеб-браузера ще бъде ползвано значението на свойство title;
 • Ако значението на свойства title не е указано, то заглавието на прозореца на браузера ще е еднакво с текущото заглавие на страницата.
 • Ако при изкарване на заглавието на страницата функция ShowTitle() използва параметър false, това означава, че за определяне на заглавие за прозореца на уеб-браузера значението на свойство title няма да се проверява.

  <H1><?$APPLICATION->ShowTitle(false)?></H1>
  Т.е заглавието на прозореца на браузера ще е еднакво на текущото заглавие на страницата.

Заглавието за прозореца на уеб-браузера може да зависи от динамична информация, преглеждана на посетената страница. Например, в заглавието за прозореца на браузера може да се изкарва название на преглеждана новина, раздела от продуктовия каталог за стока или самата стока, и т.н.

Стилове на заглавия в страници (H1, H2, H3)

Управлението на заглавия в страницата се осъществява при редактиране на страници в режим на HTML-редактор. В падащия списък може да се избира заглавие от нужното ниво (например, Heading1, Heading2 и т.н.) и да се прилага към отбелязания текст.

Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

Съответните метатагове ще бъдат поставени в кода на страницата автоматично:

  <h1>Сайт </h1>

    <h2>Материали на сайта </h2>

За всеки проект може да се прави отделна настройка на външното представяне на заглавията. За това е нужно да се направи настройка на стиловете и да се преопределят съответните тагове във файла styles.css за конкретния шаблон на сайта.

/* Headers */
H1, H2, H3, H4 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#3A84C4;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height: 16px; margin-bottom: 1px;}
H2 {color:#346BA0; font-size:13px; line-height: 18px;}
H3 {font-size:12px; color: #1C1C1C;}
H4 {font-size:12px; color: #1C1C1C;}

Изключване на CSS от кода на страницата

В системата "Bitrix Site Manager" всички каскадни стилове (CSS) се пазят в отделни файлове. Например, основните стилове, използвани в шаблона на сайта се съхраняват във файла styles.css в папката на съответния шаблон. Включването на файловете със стилове към страницата може да се направи по два начина:

 • във вид на линк към CSS файл:

  В резултат на работа на функция ShowCSS() без използване на параметри в окончателния код на страницата ще бъде включен ред от следния вид:

  <LINK href="/bitrix/templates/demo/styles.css" type="text/css" rel="STYLESHEET">

  Т.е. в кода на страницата ще бъде вмъкнат линк към файл с включваните стилове.

  Недостатъка на този метод се състои в това, че при използване на бавни канали страницата може да се изкривява. Това става заради това, че при показване на страницата браузера не успява да получи информация за използваните стилове.

 • включване на каскадните стилове в кода на страницата:

  В случай на използване на функция ShowCSS() с параметър false файла със стиловете за текущия дизайн ще бъде включен в кода на страницата с използване на PHP функция require():

  <?$APPLICATION->ShowCSS(false);?>

  В този случай браузера ще получава страницата с вмъкнати (добавени в кода на страницата) стилове.

  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

  <style type='text/css'>
  /* Statistics :: public css */


  .smalltextw {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;
  line-height: 12px; color: #696C72; text-decoration: none}
  a.smalltextw:hover {text-decoration: underline;}
  .smalltextws {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;
  line-height: 12px; color: #FF7979; text-decoration: none}
  a.smalltextws:hover {text-decoration: underline;}
  </style>


  <style type='text/css'>
  /*Small text*/
  .smalltext, .smalltextwhite, .smalltextblack {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size:11px; font-weight:normal;}/*Small text*/
  .smalltext {color: #333333;}/*Small text blue*/
  .smalltextwhite {color: #60605E;}/*Small text white*/
  .smalltextblack {color: #000000;}/*Small text black*/

  Допълнителните каскадни стилове, включвани с помощта на функция SetAdditionalCSS() (например, в компонентите за форума), също така напълно се включват в кода на страницата с използване на PHP функция require().

Никакви ограничения на външния вид на сайта

Система "Bitrix Site Manager" не поставя никакви ограничения на външния вид на сайта: шаблона на сайта може да бъде разработен както въз основа на таблици, така и с използване на слоеве. По този начин, може да бъде избран всякакъв, най-подходящ за SEO начин на създаване на шаблона.

Понятни на ползващия URL (ЧПУ)

Обикновено при изкарване на страниците на сайта на динамична информация, в URL на страницата се добавят специални параметри (например, ID новини, стоки и т.н.). Например, mysite.com/news/index.php?ID=23.

Стандартната функция на система "Bitrix Site Manager" позволява да се преобразуват тези URL в стандартен, удобен за възприемане от посетителите вид (без използване на mod_rewrite). Например, mysite.com/news/23.php.

Преобразуването на URL става с помощта на механизма за обработка на 404 грешка. Името на страницата може да бъде сформирано, например, с използване на ID или мнемоничния код на показвания на нея елемент, и т.н.

Определяне на търсени фрази, използвани от посетителите за прехода на сайта

Специални средства в модул Статистика позволяват да се анализират търсените фрази, по които посетителите идват от търсачките на сайта.

Уеб-анализ > Търсени фрази > Списък фрази

Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

Получената информация може да бъде използвана за задаване на ключови думи в страниците на сайта, а също така при оптимизация на системата за навигация на сайта, за облекчаване на достъпа на ползващите към интересуващите ги ресурси.

Ограничаване на активността на търсещите ботове

В случай, че някои търсещи ботове показват прекалено голяма активност на сайта, те могат да бъдат блокирани с помощта на вградените средства в системата за определен период. За целта:

 • на страницата за настройки на модула Статистика се определят параметри за ограничение на активността:

  Натиснете върху рисунката, за да я увеличите

 • на страницата за настройки на параметрите за една или друга търсачка се включва флаг в полето Проверявай лимита за активност:

  Натиснете върху рисунката, за да я увеличите 

Възможност за изтриване на идентификатора на сесии от URL адреса на страницата.

Добавяне на ID на сесията в URL страниците пречи на индексацията на сайта от търсачките. Вие можете да забраните показването на ID на сесията в URL на страницата, добавяйки съответния ред във файла .htaccess, или във файла за настройки на сървъра php.ini:

#php_flag session.use_trans_sid offРегистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини