Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 1

bitrix   трудност:    видян: 9746

 Системни изисквания

 Съдържание на главата:

    * Изисквания към сървърния софтуер

    * Поддръжка на стандарти и технологии. Изисквания към клиентския софтуер

Изисквания към сървърния софтуер

 

 

Уеб-сървъра, който може изпълнява PHP приложения

Apache (препоръчва се) – разработката на продукта е направена за Apache версия 1.3.х. Но системата работи успешно и на Apache 2.x.

IIS (Internet Information Server)(възможна инсталация) – работата на продукта е възможна с IIS 5 и IIS 6. Изисква се допълнителна настройка за коректна работа с продукта.

Eserv (възможна инсталация) – продукта е тестван за съвместна работа с уеб-сървъра.

PHP

За работата на продукта се изисква наличие на PHP версии не по-малка от 5.x.х. Избора на PHP-версия зависи от изискванията, предявени от вашия хостинг-провайдер, или от инсталираната версия на PHP на локалния компютър. Препоръчва се използване на последната стабилна версия на PHP, за да изключите възможността от поява на грешки, свързани с PHP, а също и за по-добра безопасност на проекта на сървъра.

За коректна работа на продукта се изисква наличие на следните разширения за PHP:

 • GD – библиотека за работа с изображения, изисква се за построяване на графики и диаграми за модули - статистика, реклама, техническа поддръжка. Използват се за работа на механизма CAPTCHA.
 • PHP XML – използва се за работа на системата за обновяване. Библиотеката по подразбиране е включена в стандартната инсталация на PHP. За версии за Windows - поддръжката е вградена.
 • FreeType – библиотеката е необходима за коректна работа на механизма CAPTCHA.
 • Поддръжка на регулярни изрази (POSIX и Perl-compatible) – необходима е за коректна работа на вътрешните механизми на продукта.
 • Zlib compression – библиотека за компресия - използва се за работа на модула Компресия и при работа на системата за обновяване за намаляване на трафика на данни от сървъра към клиента.

Поддръжка на сървъри за бази данни

MySQL – минимално техническо изискване е използване на версия MySQL 4.1.11 и повече. Работата с MySQL 5 е възможна, започвайки от версия на продукта 4.1.6. Но някои поправки за отделните модули са внасяни по-късно, във версии на продукта 5.0.х.

За работа с СУБД MySQL се изисква инсталирана поддръжка на MySQL за PHP.

Oracle и Oracle XE – продукта се доставя с поддръжка на СУБД Oracle. За коректна работа на продукта е необходимо наличие на инсталирана версия Oracle 10g и повече или стабилна версия Oracle XE.

В процеса на инсталиране системата не проверява, каква версия на Oracle се използва, пълна или XE. Но такава проверка се извършва в процеса на работа на системата за обновяване. В случай на използване на версия Oracle, която не съответства на издадения лицензионен ключ, обновяването на продукта ще бъде невъзможно.

За работа със СУБД Oracle се изисква инсталирана поддръжка на Oracle за PHP. За целта се изисква в PHP да бъде включено разширение за работа с указаната СУБД: php_oci8.dll

Обърнете внимание! Ако разширението php_oci8.dll не е инсталирано (отсъства съответната библиотека или е коментирано нейното използване във файла php.ini), то при инсталиране на програмния продукт на сървъра с използване на Помощника за инсталиране, ще бъде недостъпен избора на СУБД Oracle.

MSSQL - продукта се доставя с поддръжка на СУБД MSSQL. За коректна работа на продукта е необходимо наличие на инсталирана СУБД MSSQL 9.0 (2005) и повече или MSSQL 2005 XE.

В процеса на инсталиране системата не проверява, каква версия на MSSQL се използва, пълна или XE. Но такава проверка се извършва в процеса на работа на системата за обновяване. В случай на използване на версия MSSQL, която не съответства на издадения лицензионен ключ, обновяването на продукта ще е невъзможно.

Важно! За работа с продукта със СУБД MSSQL се изисква поддръжка на ODBC.
В случай, че такава поддръжка липсва, избора на СУБД MSSQL при инсталиране на продукта ще бъде недостъпен.

Настройки на уеб-сървъра

За коректна работа на продукта на сървъра се препоръчва да се настроят следните параметри на сървърната конфигурация:

Настройки на PHP

За коректна работа на продукта е необходимо да се включат следните параметри на PHP:

 1. memory_limit = 32M; Минималния обем памет, необходим за работа на PHP ядрото на продукта.
  Обърнете внимание: указания параметър може да бъде изменен
  • непосредствено във файл php.ini;
  • от скрипт с помощта на функция: ini_set("memory_limit", "64M");

   Забележка: такъв ред се добавя във файла /bitrix/php_interface/dbconn.php в момента на инсталация, значението се определя от ползващия;
  • във файла .htaccess с използване на директиви: php_value memory_limit 64M
  Обърнете внимание: включването на параметри за PHP от .htaccess е възможно само при изпълняване на следните условия:
  • използва се уеб-сървър Apache или съвместим с него;
  • файловете .htaccess се обработват от уеб-сървъра, т.е. в настройките на уеб-сървъра (httpd.conf)е включена директива: AllowOverride All или друго значение, различно от None;
  • PHP е инсталиран като модул на Apache (в случай, че PHP работи като CGI, всички необходими значения трябва да се отчетат и включат при настройката на PHP)
 2. file_uploads = On; Параметъра определя възможността за качване на сървър на файлове.

  Допълнително към указания параметър се установява значение на следните параметри:

  • upload_tmp_dir = <име на каталога>
  • upload_max_filesize = <достатъчен размер>
  Обърнете внимание! Необходимо е указания каталог да съществува и на него да има права на запис за ползващия, под които да работи уеб-сървъра.
 3. Необходимо е за да бъде коректно настроена работата със сесии в PHP. Препоръчва се проверка за наличие на пътища за съхраняване на файлове на сесии.

  Обърнете внимание, ако параметъра session.save_path не е настроен във файла php.ini, то по подразбиране ще бъде използвано значение /tmp.

  В случай, че в параметрите на URL на сървъра се появяват PHPSESSID=..., можете да го изключите по следния начин:
  • Във файла php.ini включете: session.use_trans_sid = 0
  • Във файла .htaccess включете: php_flag session.use_trans_sid off
   За демонстрационния сайт, реда е включен в указания файл, изисква се само да го разкоментирате.


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини