Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 6

bitrix   трудност:    видян: 9611

 Пета стъпка

 

Пета стъпка на инсталация (създаване на база данни)

На този етап става създаването на конфигурационния файл за свързване с базата данни и зареждане на данни в базата. В зависимост от избрания тип база данни полетата в група Параметри на базата данни ще бъдат различни. Неизменни остават полета Инсталиране на продукта в кодировка UTF-8 и Допълнителни параметри.

Параметри на база данни за MySQL:

На тази стъпка се въвеждат параметри за връзка с базата данни.

Ако вие инсталирате продукта "Bitrix Site Manager" на локалния компютър с вече инсталирани приложения за неговата коректна работа (Apache, PHP, MySQL, Zend Optimizer за пробна версия) или на пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение", то запълвайте полетата по следния начин:

 • Сървър: сървъра, на който работи системата за управление на базата данни (СУБД), в дадения случай MySQL. За локален компютър този параметър обикновено има значение localhost с порт, на който работи MySQL, във формат localhost:[номер_на_порта]. Номера на порта може да се намери в конфигурационните файлове на mysql. Например, при инсталиране на продукта "Bitrix Site Manager" с пакета "Битрикс: Уеб-обкръжение" в даденото поле въведете localhost:31006.
 • Ползващ на база данни: изберете създай нов ползващ;
 • Име на ползващия: въведете произволно Име (логин) на ползващ СУБД MySQL за достъп до базата данни.
 • Парола: парола на ползващия за достъп до базата данни.
 • База данни: създай нова база.
 • Име на база данни: име на създаваната база данни. Произволно име на латиница.
 • Тип на таблици в база данни: за повечето случаи е подходящ стандартен тип.
 • След това изберете Създай нова база данни. Ще се появи допълнителна група: Парола и логин на Администратора.
 • В полето Логин въведете root.
 • Полето Парола оставете празно.

Ако инсталирате продукта на отдалечен сървър, то данните в полетата на параметрите за база данни трябва да се уточнят в службата за поддръжка на отдалечения сървър и да се попълнят полетата:

 • Сървър: Въведете сървъра, на който ще работи системата за управление на базата данни (СУБД).
 • Ползващ база данни: Превключвателя определя, да се създава ли нов ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или да се ползват данни за съществуващ ползващ.
 • Име на ползващ: Име (логин) на ползващия СУБД MySQL за достъпа до базата данни.
 • Парола: Парола на ползващия за достъп до базата данни.
 • База данни: Превключвателя определя: да се създава ли нова база данни в процеса на инсталиране или да се ползва съществуваща.
 • Име на базата данни: Име на базата данни, в която ще бъде инсталиран продукта.
 • Тип на таблиците в базата данни: Избор между ядрата на базата данни.
Внимание! За болшинството случаи е подходящ стандартен тип таблици. За сайтове с повишени изисквания към натоварване, например интернет-магазини, за бази данни MySQL е за предпочитане тип InnoDB.


Внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създава нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Ако базата данни не е била създадена предварително, то трябва задължително да се избере нова в полето База Данни. Като правило, база данни се създава на сървъра от самата служба на хостинга. Вие трябва само да получите име и параметри за достъпа до нея.


Параметри на база данни за Oracle:

Внимание: Преди началото на инсталиране трябва да се настрои обкръжението на уеб-сървъра: променливата на обкръжението NLS_LANG трябва да включва кодировка CP1251 (например NLS_LANG=ENGLISH.CP1251) и разделителя за десетичната част за числата трябва да е "." - NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.

Попълнете полетата:

 • Ред за свързване: в това поле трябва да се въведе или името на локалния екземпляр на Oracle (instance), или име на запис във файла tnsnames.ora, с чието свързване искате да се извършва. Пример за име на локален екземпляр Oracle:
  (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 000.000.0.00)(PORT = 0000)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = BX))). 
 • Ползващ в базата данни: превключвателя определя, създава ли се нов ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или се използват данни за съществуващ ползващ.
 • Име на ползващия: име на ползващия базата данни СУБД Oracle.
 • Парола: Парола на ползващия за достъп до базата данни.
Обърнете внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създава нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Името и паролата на администратора за достъп до базата се използват само в момента на инсталиране и създаване на базата данни и ползващия на базата данни. Въведените параметри не се съхраняват в системата.


Параметри на база данни за MSSQL:

Попълнете полета:

 • DSN: въвежда се ред за свързване със сървъра, на който работи системата за управление на базата данни (СУБД). Минимално в реда на свързване може да се въведат параметри на драйвера, който се използва за свързване и името на сървъра. Опционално може да се включи в реда за свързване име на ползващия, парола и други параметри.

  Забележка: При въвеждането на реда за свързване вместо име на сървъра понякога се препоръчва да се указва името на потребителския DSN (предварително е необходимо да се създаде такова съединение). За локален сървър (продукт се инсталира на същия сървър, където е разположена СУБД) параметъра обикновено има значение localhost.
 • Ползващ база данни: превключвателя определя, да се създава ли ново ползващ в базата данни в процеса на инсталиране или да се ползват данните на съществуващ ползващ.
 • Име на ползващ: име (логин) на ползващия СУБД за достъп до базата данни.
 • Парола: парола на ползващия за достъп до базата данни;
 • База данни: превключвателя определя, да се създава ли нова база данни в процеса на инсталиране или да се ползва съществуващата.
 • Име на база данни: име на базата данни, в която ще бъде инсталиран продукта.
Обърнете внимание! Ако в процеса на инсталиране е необходимо да се създаде нов ползващ или нова база данни, то трябва да се въведе Логин и Парола на администратора на базата данни. Името и паролата на администратора за достъп до базата се използва само в момента на инсталиране и създаване на базата данни и ползващия базата данни. Въведените параметри не се съхраняват в системата.


Допълнителни параметри:

Тези параметри определят правата за достъп до файловете в сайта (за всички типове бази данни).

Попълнете полета:

 • Права за достъп до файловете на сайта: правата, с които ще се създават файловете. Правата трябва да са достатъчни за достъп да уеб-сървъра за запис. По подразбиране има значение 0644;
 • Права за достъп до папките на сайта: правата, с които ще се създават каталозите. Правата трябва да са достатъчни за достъп до уеб-сървъра за запис. По подразбиране има значение 0755.

Забележка: Ръчна настройка на параметрите на свързване с базата данни можете да направите във файла /bitrix/php_interface/dbconn.php. Файла ще бъде създаден след завършване на инсталацията.

За продължаване на инсталацията натиснете бутон Напред.

 


Страници: «2 3 4 5 6 7 8 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com