Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 7

bitrix   трудност:    видян: 3522

Инсталиране на продукта с помощта на BitrixSetup

 

Инсталирането на «Bitrix Site Manager» на отдалечен сървър е възможна с помощта на качване на дистрибутива по FTP протокол и с помощта на скрипта BitrixSetup. За качване по FTP е достатъчно да се изтегли и разопакова на локалния компютър на лицензираната или пробната версия. След това с помощта на всеки FTP-клиент качете дистрибутива в корневата папка на вашия уеб-сървъра. Или да качите архива на отдалечения сървър и да го разопаковате там на място.

Но за да избегнете възможни грешки при качването, а също така често срещан проблем е с различието на правата за достъп на FTP ползващия и ползващия сървъра Apache ние настоятелно ви препоръчваме да използвате специално създадения скрипт BitrixSetup.

С помощта на скрипта BitrixSetup вие можете да заредите дистрибутива на пробната или лицензираната версия на продукта от сайта www.1c-bitrix.ru непосредствено на вашия сайт, без да изтегляте архив с дистрибутива на локалния компютър. Освен това, скрипта позволява автоматично да се разопакова дистрибутива при отсъствие на възможност за достъп до сайта по SSH или с помощта на външни програми.

 • Преминете чрез линка http://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php на страницата с дистрибутивите на продукта.
 • Преминете на вложка BitrixSetup.

 • Натиснете линка Изтегли.
 • В отворения диалогов прозорец изберете варианта Съхрани.
 • Съхранете качения файл с име bitrixsetup.php.
 • Свържете се по FTP със сървъра на вашия хостинг.
 • Качете съхранения на локалния компютър файл bitrixsetup.php в корневата директория на вашия сайт на хостинга.
  Внимание! Инсталирането и бъдещата коректна работа на продукта е възможна само в корневата папка на вашия сайт на хостинга.
 • Отворете страница http://<вашия сайт>/bitrixsetup.php в браузера, заменяйки реда <вашия сайт> на реалния адрес на вашия сайт. В браузера ще се покаже страница за качване на дистрибутива.  Внимание! Убедете се, че уеб-сървъра има достатъчни права за създаване и запис на файлове на хостинга.
 • В полето Избор на дистрибутива наберете Управление на сайта и с помощта на падащия списък посочете редакцията на продукта, която искате да инсталирате.
 • Посочете версията на продукта, която ви е необходима: демонстрационна или лицензирана.

  Ако вие сте избрали лицензирана версия, то въведете лицензионния ключ в полето Лицензионен ключ.
 • Натиснете бутона Изтегли. Ще започне процеса на изтегляне на дистрибутива на сайта.

С помощта на скрипта BitrixSetup ще бъде направено свързване на вашия сървър непосредствено със сървъра на компания "Bitrix". Дистрибутива на избраната редакция на продукта ще бъде копиран в корневата директория на сайта на вашия хостинг и автоматично разопакован.

С помощта на бутон Назад вие можете да се върнете в раздел Избор на дистрибутива, за да измените значението на параметрите на изтегляне (например, редакция на дистрибутива).

След качването на дистрибутива на сайта той ще бъде автоматично разопакован, а след това в браузера ще се отвори прозореца на Помощника за инсталиране на продукта.

Важно! С цел безопасност скрипта bitrixsetup.php ще бъде изтрит от корневия каталог на вашия сайт автоматично след разопаковането на дистрибутива.

 Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини