Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 10

bitrix   трудност:    видян: 14170

 Особености на инсталирането на продукта за IIS

 
Съдържание на главата:

    * Инсталиране и настройка на PHP

    * Инсталиране на модула FastCGI

Инсталиране и настройка на PHP

 

За да направите инсталация на PHP, е необходимо предварително да изтеглите дистрибутива на PHP 5 от сайта http://www.php.net/downloads.php (Microsoft препоръчва дистрибутив non-thread-safe).

Забележка: при използване на PHP версия NTS е необходимо да се използва и NTS версия на Zend Optimizer, която влиза в състава на Zend Server CE (http://www.zend.com/community/zend-server-ce).

Стартирайте инсталирането на дистрибутива и следвайте указанията на Помощника за инсталиране.

Първа стъпка (начало на инсталиране)

Първия прозорец на Помощника информира за началото на процеса на инсталиране и показва информация за продукта.

Натиснете бутон Next.

Втора стъпка на Помощника (лицензионно споразумение)

Внимателно се запознайте с лицензионното споразумение. Ако сте съгласни с неговите условия, то включете флага в поле I accept the terms in the License Agreement.

За да продължите инсталацията натиснете бутона Next.

Трета стъпка на Помощника (избор на директория)

Изберете директория, в която ще бъде инсталиран програмния продукт, и натиснете бутон Next.

Четвърта стъпка на инсталация (избор на уеб-сървъра)

В качеството на уеб-сървър за инсталиране изберете IIS FastCGI и натиснете бутон Next за продължаване на инсталацията.

Пета стъпка на Помощника (избор на компоненти)

Включете необходимите Extensions (надстройки на PHP), които трябва да бъдат инсталирани:

 • GD2;
 • LDAP (ако ще използвате LDAP-авторизация);
 • Multi-Byte String (това разширение е необходимо в случай, че продукта «Bitrix Site Manager» ще се инсталира в кодировка UTF-8);
 • MySQL;
 • OpenSSL;
 • zip.
Забележка: посочените разширения могат да се добавят по-късно ръчно във вид на extension=име_на_файл_разширение.dll във файла php.ini в папка, където е инсталиран PHP. Например: extension=php_win32scheduler.dll.

За да продължите инсталацията натиснете бутона Next.

Шеста стъпка на Помощника (инсталация)

Натиснете бутон Install, започва процеса на инсталиране:

Изчакайте, докато Помощника за инсталиране копира и инсталира файловете.

Седма стъпка на Помощника (приключване на инсталация)

Инсталирането на PHP е успешно завършена. Натиснете бутон Finish за излизане от Помощника.

Настройка на PHP

Веднага след инсталирането на PHP е необходимо да се направи неговата настройка:

 • С произволен менажер за файлове преминете в папката, в която е инсталиран PHP.
 • Отворете файла php.ini за редактиране.
 • Включете следните параметри:
  fastcgi.impersonate = 1
  cgi.fix_pathinfo = 1
  cgi.force_redirect = 0
  short_open_tag = On
  extension_dir = "C:<път_до_папка>PHPext"
  upload_tmp_dir="C:inetpubtemp"
  session.save_path="C:inetpubtemp"
  allow_call_time_pass_reference = On
  display_errors = On

  Забележка: В «Bitrix Site Manager» се използва <? вместо <?php.

  Забележка: под inetpub се разбира мястото, където ще бъдат поместени сайтовете. Тази папка присъства по подразбиране.

За проверка на настройките на PHP направете следното:

 • отидете на Старт > Пусни;
 • въведете команда C:<път_до_папка>PHPphp –info;
 • натиснете бутона OK.

Ако всичко е направено правилно, то ще бъде показан този файл на конфигурацията.


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини