Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Начинаещи в С++. 3. Оператори

C++ » C++
tanjo   трудност:    видян: 10428

Оператори


1. Какво са Операторите?

2. Кои са и за какво се използват

2.1. Математически.

2.2. Логически


Какво са операторите?

 

Операторите са символи които се използват за да се извършва някакво действие. Те могат да са логически и математически. Обикновено се използват в комбинация с променливите за да се пресметне някакво отношение или стойност. Чрез тях могат да се пресмятат сложни формули и отношения. За разлика от обикновената математика която познаваме, тук нещата се изобразяват малко по-различно.

 

Кои са и за какво се използват

Операторите които по-често се използват за пресмятане са доста, но сега ще представя най-често използваните, които се използват в практиката:

Математически

 

+       Прибавяне               число + число

-        Изваждане               число – число

*        Умножение              число * число

/        Деление                   число / число

=       Присвояване           Променлива=израз или число

%      Целочислено дел   число % число

++     Увеличаване           целочислена променлива++

- -      Намаляване                        целочислена променлива - -

 

Това за математическите оператори и те се използват ако искаме да пресметнем някой израз или число.

 

Примерно за да пресметнем лицето на триъгълник ще трябва да въведем променливите които знаем и формулата по която ще се пресметне, тогава ще се изчисли автоматично.

Пример:

//въвеждаме променливите

double s, a, b;

 

//въвеждаме стойности

cin>>a;

cin>>b;

 

//пресмятаме стойността за лице

s=(a*b)/2;

 

//извеждаме на екрана

cout<<s<<endl;

 

 

Ето една цяла програма за да се разбере наученото по-лесно:

 

//входно-изходна библиотека и библиотека за string

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

 

//главна функция

int main()

{

     cout<<"---Matematicheski izrazi---"<<endl;

     //променливи

     int a, b, c;

     double rezultat;

    

     //използване на операторите за прибавяне и изваждане

     cout<<"Formula za presmqtane: rezultat=a+b-c"<<endl;

     cout<<"a=";cin>>a;

     cout<<"b=";cin>>b;

     cout<<"c=";cin>>c;

    

     //пресмятане на формулата

     rezultat=a+b-c;

     cout<<"Rezultat="<<rezultat<<endl;

    

     //използване на целочисленото деление

     cout<<"Celochisleno Delenie: a % b=ostatuk"<<endl;

     cout<<"a=";cin>>a;

     cout<<"b=";cin>>b;

    

     //пресмятане на остатъка

     rezultat=a % b;

     cout<<"Ostatuk="<<rezultat<<endl;

    

     //увеличаване и изваждане с 1-ца

     cout<<"Uvelichavane na Ostatuka s edenica: " <<++rezultat<<endl;

     cout<<"Namalqwane na Ostatuka s edenica: "              <<--rezultat<<endl;

    

     system("pause");

     return true;

}

Последните 3 оператора са малко по-трудни но са много полезни.

% оператора се използва когато искаме да намерим остатъкът от делението на някакво число. Примерно 5%2=1, защото когато 5 се раздели на 2 от делението остава остатък 1, защото числото което се дели точно на 2 е 4.

++ и - - операторите се използват ако искаме дадено число да се увеличи с 1. Вместо да записваме число+1, може да записваме ++, същото е със - -. Примерно вместо 5+1, може да запишем 5++. Операторите може да се поставят преди и след променливата. Когато те са пред променливата, първо се прибавя 1 към числото, когато е записано след числото, първо се пресмята израза и след това се увеличава с едно променливата.

 

Логически

С логическите оператори съставяме някакво условие. Създаваме израз който може да се разглежда като истина или лъжа.

 

&&    Логически ‘И’                      твърдение && твърдение

||       Логическо ‘ИЛИ’                твърдение || твърдение

!        Логическо ‘НЕ’                   !твърдение

 

С && изразът който сме създали ще бъде истина само ако и двете твърдения са истина. Когато някое от тях е не е вярно, то целия израз няма да е верен.

С || изразът който сме създали ще бъде истина дори и само единно от твърденията да е истина, тоест ако някое от твърденията е правилно, тогава, целия израз е истина. Ако и двете твърдения са лъжа, тогава изразът ще е лъжа.

С ! ние приемаме противоположната стойност на дадено твърдение. Ако някое твърдение е истина(true) и сложим пред него !, то твърдението ще се приема за лъжа(false)

 

Примери:

//целия израз е истина

земята е кръгла && небето е синьо.

true && true

 

//изразът е лъжа

земята е кръгла && небето е зелено

true && false

 

//израза е истина

земята е кръгла || зимата е горещо

true || false

 

//изразът е лъжа

земята е плоска || зимата е горещо

false || false

 

//изразът е противоположен на твърдението

!земята е плоска = земята не е плоска

 

Тези оператори се използват с условните оператори които ще разгледаме в следващата глава. Там са дадени повече примери и са обяснени повече. Глава 4: Условни Оператори.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини