Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Начинаещи в С++. 4. Условни Оператори

C++ » C++
tanjo   трудност:    видян: 15765

Условни Оператори

 

 

До сега създавате програми, които се изпълняват от началото  до края. Всяка инструкция беше изпълнена само веднъж. За да създадете напреднали програми, трябва да използвате логически оператори които ви дават възможност да се изпълняват едни и същи действия няколко пъти.

 

Какво е Условен оператор и за какво се използва?

 

За да се зададат условията се използват логически оператори които описах в миналия урок за С++. Ние ги разгледахме и вече можем да ги използваме в логически изрази.

||       Ако едно условие е вярно, цялото условие се приема за вярно

&&    Ако и двете условия са верни, цялото условие е вярно.

!        Приема противоположната стойност на булев израз.

 

Това е някакъв код който се изпълнява толкова пъти колкото е нужно за да се изпълни някакво условие. Тоест: Ние задаваме някакво условие, и записваме някакъв код, който се изпълнява докато не се изпълни условието.

Те се използват когато искаме да изпълняваме една и съща операция няколко пъти.

 

Синтактично разгледано това може да се представи по този начин:

 

Пример:

 

Декларираме променлива от целочислен тип

i=0;

 

Докато I не е равно на 10

прави:

изписвай I на конзолата

I се увеличава с 1 всеки път

 

По-лесно ще ви стане като прегледате примерите но за сега първо ще разгледаме видовете условни оператори.

 

Видове Условни Оператори

 

------------------------------------

do{          

     Действия

}

         while (условие);

------------------------------------

  while {

   действия

        }

 

------------------------------------

for(променлива, условие, действие){

   Действия;

}

            --------------------------------------

 

 

1. Do

Първия условен оператор който ще разгледаме ще е този.
При него  първо се изпълняват действията описани в скобите и след това се проверява условието което е описано в скобите, ако е вярно, действието се повтаря, ако не е – се прекъсва. Тоест това нещо може да се представи по този начин:

Do

{

            действия;   

}

while(условие);

 

С тази конструкция в програмата декларираме някакви действия които се повтарят докато не се изпълни условието.

На всяко завъртане на цикъла се проверява условието и ако не е вярно се прекъсва и се програмата продължава.

Един пример за изпълнение на такъв оператор е:

 

int i=0;

do

{

            cout<<”Simple text. No:”<<i<<endl;

            i++;

}

            while(i<10);

 

изобразява на екрана текст „Simple text. No:1,2,3…

 

 

2. While

Разликата между първите два оператора е че при първия първо се изпълняват действията и след това се проверява условието, а при втория първо се проверява условието и след това следват действията.

Нека видим как се използва While в програмите.

Оператора While  има конструкцията:

 

while(в скобите записваме условието което се проверява)

{

         тук записваме действията които ще се изпълняват

ако условието е изпълнено.

}

 

Този вид оператор се нарича оператор с предусловие, защото първо се проверява условието.

За да стане по-ясно използването на оператора в програма ще предложа един пример:

Пример:

 

//число което приема стойност нула

int number=0;

 

//условен оператор който ще върти цикъла докато

//number не стане 10

 

//първо записваме условието

while(number<10)

//след това записваме действията

{

     cout<<”The number is lower than 10.”<<mendl;

number++;

}

 

Този пример първо ще провери дали чилсото ‘number е по-голямо от 10 и тогава ще изпълнява действието описано в скобите долу. Действието ще се повтаря докато условието в скобите не стане грешно, тогава програмата ще продължи надолу.

Резултата от изпълнението на програмата ще е този:

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

The number is lower than 10.

Защото на 10-ия път number ще стане 10 и оператора ще прекъсне действията.

 

3. For 

Оператора ‘for’ е по трудно усвоим от начинаещите. Но той е най-полезен от другите. Разликата между първите 2 оператори за цикъл и този е че при този ще се знаят колко пъти ще се завърти цикъла, с други думи, колко итерации ще има. При for има една променлива която определя началната стойност на цикъла едно условие което се проверява всеки път и едно действие което се изпълнява всеки път.

Конструкцията на for е подобна:

 

for(начална стойност на променлива, условие, действие)

{

         действия които ще се изпълняват ако условията са верни.

}

 

В скобите на for които са непосредствено след него се записват условията и действията които ще се изпълняват с променливата за цикъл.

С този оператор за цикъл ще са известни точно колко итерации ще има в изпълнението и. Има и други конструкции които могат  да се правят с for, но за сега няма да ги разглеждаме за да не се объркате. За да се усвои по-лесно ще дам пример за използването на for в програма:

Пример:

 

//тук записваме всички функции които управляват цикъла

for(int i=0; i<10; i++)

//тук записваме действията които ще се изпълняват

//на всяко завъртане на цикъла

{

     cout<<”I Is lower than 10.”<<endl;

}

 

Това ще изведе на екрана „I Is lower than 10.” десет пъти.

Нека разгледаме първия ред, защото там са затрудненията.
И в трите части на условието на for имаме действия с променливата i. Това е така защото I е управляващата променлива на цикъла. В първата част ние декларираме и даваме начална стойност на променливата, в втората създаваме условието което ще се проверява на всяка итерация а в третата част декларираме действието което се изпълнява с променливата на всяко завъртане на цикъла.

 

 

 Коментари (4)

aliss137 на 04.02 2011 в 13:15ч.
Мн полезни уроци. Браво, пич!
aliss137 на 04.02 2011 в 13:17ч.
Мн полезни уроци. Браво, пич!
tanjo на 05.02 2011 в 20:42ч.
Благодаря ти! :P Скоро ще публикувам книгата ;)
dancho92 на 07.02 2011 в 19:15ч.
Изключително некомпетентно написан урок. Описаните оператори изобщо не се наричат условни, а оператори за цикъл. Урока само би объркал хората, а не би ги научил на нещо. Изобщо кой го е одобрил този урок или тук няма одобрение на уроците.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини