Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Аудио файл в презентация (Power Pont)

oldstar   трудност:    видян: 43396

 

По-основни стъпки и начини за изготвяне на презентация с аудио файлове. 

 

Влаганите файлове се делят на вградени и свързани. Вградените аудио файлове се запазват в презентацията като част от нея, докато свързаните файлове са придатък към презентацията.

 

Само wav файловете могат да се вграждат – всички други типове медийни файлове се свързват.

 

А) При вграждането на аудио файлове, трябва да се увеличи поддръжката на големи файлове, когато се влагат в презентацията.

 

a) PP 2003 – Tools- Options-General. Срещу Link Sounds with size greater than се
изписва големината на файла в байтове.

б) РР 2007 Oт Home Button – най-долу – Power Point Option- Advanced –Save.
Срещу Link Sounds with size greater than се пише гоемината на файла.

 

Принципът е следния: като големина се пише число, което е по-голямо от въвеждания файл. Пример: Ако файла е 300 bytes – пишем 400. Обикновено обаче тук се пише максималното 50000, което означава макс. размер файл - от 50 МБ (независимо от вида). Може да се въвеждат много музикални файлове, но общата им големина не трябва да надхвърля 50 МБ. Тази настройка може да остане и за бъдещи проекти-не пречи изобщо.
Трябва да се има предвид, че това увеличение не действа с „обратна сила”, т.е ако първо сме въвели файл и след това направил увеличението/промяната почти винаги може да има проблем с презентацията. Затова преди да се правят промени въведения файл се премахва. Първо се прави промяната и след това се вкарват музикалните файлове. 
Ето защо предварително се посочва максималната стойност.

 

Б) Създаваме нова папка и поставяме презентацията и звуковия файл (WAV, MP3, MID,WMA) в нея.

 

Вграждане на WAV файл

Вграждането на WAV файла може да стане по два начина:

 

Първи начин
Аудио файл като фон на презентацията- музика, звуци
Кликваме на първия слайд презентацията или този, от които да започва файла, напр. музиката.
а) PP 2003 – Slide Show-Slide Transition. От менюто на Sound (в частa Modify Transition) избираме Other Sound и намираме файла. Маркираме Loop Until next Sound.
б) PP 2007 – Animation-Transition Sound. От менюто на Transition Sound избираме Other Sound и посочваме файла. След това от същото меню избираме Loop until next Sound. 
Ако искаме да добавим допълнителен файл на друг слайд (пак като фон), правим същото на съответния слайд. Първият файл достигайки втория, спира и започва следващия

 

Ако искаме музикалния фон да обхваща цялата презентация, подбира се файл, достатъчно дълъг, за да преминава през цялата презентация.
Малко по-специален е случая с много къси файлове (обикновено звуци), които покриват само един слайд. При такива файлове (ако трябва да са през цялата презентация) вместо Loop Until next Sound се маркира Apply to All Slides. Ако при тях се постави Loop until next sound може този файл да се повтори няколко пъти в един слайд. При Apply to all, след всяко преминаване на нов слайд (кликване с мишката или автоматично), звуците се чуват и на поредния слайд.

 

Втори начин
1. Кликваме на избрания слайд на презентацията
a) PP 2003 - Insert-Movies and Sounds-Sound from File (или From Clip Organizer)
б) PP 2007 - Insert-Sound- Sound-Sound From File (или From Clip Organizer)
Избираме WAV файла и потвърждаваме

 

2. Появява се прозорчето за уточняване начина на стартиране на музиката

 

 

Изборът е наш: дали аудио файла да стартира веднага или след клик на мишката. След направата на избора в слайда се появява иконка на високоговорителче. 

 

3. При маркирана иконката на високоговорителчето:
  а) PP 2003 –Slide Show – Custom Animation
  б) PP 2007 – Animation – Custom Animation

В дясната страна се показва прозорчето за анимации, където е изписано името на вградения файл. Oт менюто на файла избирамe Effect Options

 

 

4.Отваря се прозорчето за настройки с 3 сектора – Effect, Timing, Sound Settings. Там правим необходимите настройки:

 

В Effect маркираме:
- В Start Playing – From beginning, ако файлът трябва да почне със стартиране на презентацията; From time:(не важи за WAV)- започване на аудио файла, не от началото, а от N-тата секунда от началото на изпълнението.
- В Stop Playing - On click, когато трябва да спрем файла с кликване; After current slide- след текущия слайд; After- пишем номера на слайда, когато музиката трябва да приключи. Номерът на вписания слайд трябва да бъде по-голям от действителния брой слайдове. Пример: Ако презентацията е 15 слайда, пише се 20 или винаги число над 15. Най-добре е да се впише максималния брой, който се поддържа - 999. Тази настройка не пречи и се отразява при изготвяне на други презентации-дори е от полза.
Когато вкарваме аудио файл чрез Insert винаги трябва да има крайна точка (Stop playing)

 

 

В Timing маркираме:
- Delay – започване на музиката с известно закъснение след започване на презентацията (в секунди), независимо от това, че е маркирано Automatic

 

 

В Sound Settings:
От тук може да настроим силата на звука (натискаме високоговорителчето), да скрием иконката и да получим информация да файла е вграден или свързан (Information). Ако е свързан там е посочен пътя до файла. В такъв случай при стартиране на презентацията или изпращане по мейл, двата файла (аудио и презентация) трябва да бъдат в една и съща папка.

 

 

Ако обаче един файл е много кратък и покрива напр. само 3 слайда, естествено е, че не може да обхване една презентация от 15 слайда, независимо какво число е вписано. Тогава файла трябва да се повтори от „празния” слайд нататък. Там, където свършва първия аудио файл, коригираме Beginning и Stop playing After – в Beginning остава отметката, а в After посочваме слайда, където свършва музиката. В следващия слайд, в който няма вече музика, вкарваме отново файл и действаме като за нов файл. Друг начин е, още при влагането да дадем повторение на файла –от Timing - Repeat

 

MID, WMA, MP3 файлове

При тези файлове не се прилага първия начин, а само втория, като задължително музикалния файл и презентацията се поставят в една и съща папка.

Забележка:Въпреки, че презентация с WAV файл може да се стартира и без приложен музикален файл, винаги правим папка с двата файла вътре, за да се избегнат провали.. При изпращане но мейл или Скайп изпращаме цялата папка (архивирана). Тогава всичко ще е наред при стартиране на друг компютър
Действието по вграждането на тези файлове става са същите като при вграждането на WAV файл по втория начин.

 

Влагане Audio tracks

 

При изготвяне на презентация с файлове от CD, при стартирането и, дискът трябва винаги да е в компютъра.

 

Действаме по познатия начин, но този път посочваме CD.
а) РР 2003 –Insert-Movies and Sounds- Play CD Audio Track
б) PP 2007 –Insert- Sound – Play CD Audio Track
В появилото се прозорче Power Point разпознава диска, като дава пълна информация за него-колко трака съдържа диска, каква е продължителността на последния трак и общото време на изпълнение.

 

При потвърждение отново се появява прозорчето за избиране начина на стартиране. След избора, в презентацията се появява иконка на дискче. Ако желаем целия диск да се включи в презентациятa, просто потвърждаваме, но за да се чува през цялата презентация при 2007 маркираме Play across slides или в Stop Playing отбелязване краен слай, както бе обяснено по-горе. При 2003 по-доброто решение е също да се посочи краен слайд., 

 

Ако искаме в определен слайд да се чува част от един трак (напр. 2 от диска) в Sound Settings в Start at track – 2, End at track -2, като посочим кога да почне файла и време на приключване.Това обикновено се прави, за да се избегне паузата преди музиката или просто искаме тя започне от определен саунд. Пример: Start at track – 2 ; 10 секунди (има пауза преди започване или искаме да стартира от определено място); End at track 2; 40 секунди (там искаме да свърши). 

 

 

 

Така се прави за всеки слайд поотделно, като се посочва началния и краен трак и съответно времената. Винаги обаче трябва да има и начален и краен слайд (Start Playing и Stop playing в Effects)
За да се избегне поставянето на диска всеки път, когато се стартира презентацията, може да конвертираме тези CDA файлове в WAV или MP3 и действане по посочените начини.
Ако нямаме в момента подходяща програма за конвертиране на WAV на MP3 и/или намаляването на WAV файла, това може да стане с Winamp и Sound Recorder-a на Windows.

автор:oldstarКоментари (3)

maraja1954 на 12.01 2013 в 11:29ч.
Доволна съм, че попълних пропуските си. Благодаря на автора. Много полезно е това, което е обяснил и много добре е обяснено.
kpk65 на 19.12 2013 в 11:51ч.
Страхотни обяснения на достъпен език! Справих се с възникналия за мен проблем. Благодаря !
Anita77 на 05.12 2017 в 22:03ч.
Поздравления за подробните и точни обяснения!
Направих презентация с видео клип и музика,но проблема е следния.
Презентацията се получи във формат - pprh. На компютъра я гледам като видео клип с музика без проблем.
Сега как да я превърна във формат MP4,WAV,AVI,MOV или друг подобен?

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини