Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

По-специално форматиране на клетки, колони и редове в Ексел

oldstar   трудност:    видян: 95423

Форматирането се извършва чрез маркиране на клетката или колоната/реда и Format-Cells-Number-Custom. (или натискате Ctrl и 1). При маркиране на Custom в Type се изтрива всичко (ако има) и се изписва исканото фрматиране. След потвърждението, форматът на клетката може да се пренесе на друго място-клетка, колона, ред. Маркирате клетката-Copy и на новото място-Paste Special-Formats. Ако е необходимо, предварително маркирате колоната или реда 
По-нататък в обясненията ще показвам директно форматирането, което трябва да се изписва в празното прозорче на Type  

 

1 Водещи нули
Тук има два основни варианта, заложени в програмата:
а) Числото да се предхожда от определен брой нули, (една, две или повече), които винаги да се запазват, независимо колко е голямо числото - напр. 001, 00120, 0012001
б) Вторият вариант е предхождащите нули да да намаляват с увеличение на числото- напр. 00001, 00023, 0128 – до „изчерпване” на заложените нули.

 

 - При първия вариант се изписва 0###. Тук предхождащата нула е една, а максималния брой цифри в числото са 3. Броят на символа # трябва да е равен или по-голям от цифрите на вашето число. Тук в случая форматирането важи за числа от 1 до 999 (макс. три знака)

 

- При втория вариант се изписват толкова нули, колкото са цифрите в числото. При списък с 100 (100 записа) се изписват 3 нули 000. Това означава, че последното число с нула е 099. При 100 числото се изписва без предхождаща нула.
Двата варианти се използват при различни случаи и цели.

Тук обаче има още един лесен и прост вариант (трик) – да се представи числото като текст. Просто се изписва @ и можете да въвеждате числата както искате и с колкото нули желаете. По този начин обаче не могат да се извършват аритметични действия.

 

2. Цифри с текст (пред или след цифрите)
Ако трябва да направите списък с номера - кодове на стоки или др., в който пред номерацията или след нея има една или няколко букви, то изписването им може да стане автоматично.
Буквите могат да бъдат свързани с цифрите, напр. ABC001214, БК234, 00024S, 87Ж
или разделени от тях, напр. GG 0012; SS 44, 0991 R, 11 K
Текстовият стринг се поставя в кавички и пред него или след него се изписва условието за номерацията

 

Свързани букви и текст
- при букви пред цифрите се изписва “ABC”0000 или “ABC”0### в зависимост от вида на номерация, както бе показано по-горе
- при букви след цифрите се изписва 000”S” или 0###”S”

При изписването на номерацията, съобразете се с посоченото по-горе за водещи нули
Ако не искате да има водеща нула, просто след или преди индекса напишете само една нула или # –“АBC”0 или 0”S”, “ABC:# или #”S”
Заб: В изписването няма никъде интервал
Сега като напишете само цифровата стойност, в клетката тя се изписва заедно с индекса-пишете 234 и в клетката се изписва АВC234 или 234S

 

Разделени букви и текст
Пример: XY 23 или 125 кг.
Изписването е същото като горното, но тук има интервал. 
За букви пред цифрите интервалът се слага между вторите (затварящи) кавички и номерацията- "PO" 0###  
Описание:кавички-стринг-кавички-интервал-номерация

 

За букви след цифрите интервалът се слага между първите кавички и първата буква -0##" XY"  
Описание: номерация-кавички-интервал-стринг-кавички

 

Тук също изписвате само цифровата стойност и в клетката тя се изписва автоматично заедно със текстовия стринг (буквите).
Ако не искате да има водеща нула просто след или преди идекса напишете само една нула или #.-точно както по-горе, но със интервал.

Тези текстови стрингове изобщо не пречат и не оказват влияние върху аритметичните действия. Ако напр. съберете 5 кг и 12 кг, директно ще получите 17 кг (изписано)
Тук също може да се приложи трикът от по-горе (вече с интервал), позволявайки ви да пишете каквото си искате, но не могат да се извършват аритметични действия.

3.Закръгляване на десетични числа
Изписва се 0,#0 или 0,00.Това означава, че всяко изписано число с два знака след десетичната запетая ще се показва точно. Над този брой знаци, числото се закръгля до втория знак. Ако искате да се закръгля напр. до четвъртия знак, в първия случай общия брой символи + нулата трябва да е 4. Във втория случай броя на нулите също трябва да е равен на 4. В някои случай това е доста по-удобно,отколкото изписване на формули.

 

4.Оцветяване на шрифт – цифри и текст
Цветовете, като тук могат да се прилагат са: Black, Green, White, Blue, Magenta, Yellow, Cyan или Red. За оцветяване на шрифта кода на цвета се затваря в квадратни скоби [].
Маркирате клетката. Изписвате цвета-напр. [Green]. Сега всичко, написано в тази клетка ще бъде оцветено в зелен цвят. Цветът не може да се промени, дори ако опитате с Font Color. Но ако се напише [green]#, тогава се оцветяват само вписаните цифри. Ако в клетката се изпише само текст, той остава в първоначалния си цвят и може да се променя чрез Font Color, но цифрите –не.

 

5.Градуси, минути и секунди
-Само градуси
Маркирате клетката Изписвате: [hh]° 
Знака на градуса се изписва, като се включи NumLock, натиска се Alt и с цифрите се пише 0176, без да се изпуска Alt

 

-Градуси, минути и секунди:
 Маркирате клетката. Изписвате: [hh]° mm’ ss’’  
Описание:
[hh]-градус-интервал-mm-апостроф-интервал-ss-два апострофа –ОК
Данните се въвеждат в часови формат с двуеточие-напр. 20:12:40. В клетката ще излезе 20° 12’ 40’’
По същия начин се изписва, когато се изразява географска ширина и дължина.
Събирането и делението става с нормалните формули. При изваждането винаги трябва да се вади малкото от голямото (не обратно)

 

6. Искате да рзберете какъв ден се пада определена дата на годината?
Изпишете датата в една клетка във формат 23/4/2010 или 23.4.2010.Маркирате клетката. Изписвате dddd. Потвърждавате (OK). В клетката излиза деня на тази дата.

 

7.Скриване на съдържанието на клекта, колона или ред
Маркирате съответно клетката реда или колоната. Изписвате три пъти ;;; (точка и запетая). Съдържанието изчезва от работния лист, но се вижда в лентата за формули. При изписване на каквото и да е в клетката, то веднага изчезва. За да стане съдържанието съвсем невидимо, може да скриете и лентата за формулите

 

Забележкa: В показаните примери изписванията използват разделители. Ако при вас рaзделителите са други, трябва да се съобразите с тях

 

автор:oldstarКоментари (1)

maribor на 02.08 2015 в 08:26ч.
Как да направя в която и да е клетка на таблица на Excel диагонал от ляво долу до дясно горе на която и да е клетка в таблица на Excel?
Моля Ви отговорете ми и тук и на е-майл адрес: cfdib@abv.bg с примерна табличка на Excel.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини