Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Пример за многопотокова програма

alkoholichkata   трудност:    видян: 6613

Като пример за приложение на библиотеката е решен известния проблем на Дейкстра, наричан "Спящият бръснар".В най-простия вариант той е следния.В бръснарница има един (или повече) бръснари и чакалня с N стола за клиенти.Ако няма клиент, бръснарят сяда на бръснарския стол и спи.Когато влиза клиент, той събужда бръснаря.Ако влезе клиент , когато бръснарят обслужва друг клиент, той сяда в чакалнята или , ако няма освободен стол напуска бръснарницата.За да се координира работата в бръснарницата, програмата използва броячен семафор customers (брои чакащите клиенти, без този на бръснарския стол) и двоичен семафор mutex за взаимно изключване на потоците.Тъй като не може да се установи текущата стойност на семафор, използва се допълнителна променлива waiting , копие на  customers. Семафорът barber (броячен, ако са повече бръснар) координира сядането при бръснаря.

 

#include "thr_def.h"

#define CHAIRS 3   

sema_t mutex = 1;   

sema_t barber = 0;  

sema_t customers = 0;

thread_t id0,id1,id2;

int waiting = 0;

void service(void)

{

puts("The barber is cutting custommer`s hair.");

thr_delay(100);

)

void get_service(thread_t id)

{

thr_delay (120);

printf("Customer%d got his hair cut.n",id);

}

void Barber(void)

{

while(1)

{

sema_pc (&customers);

sema_pb(&mutex);

waiting --;

sema_vb(&barber);

sema_vb(&mutex);

service();

thr_yield();

}

}

void Customer1(void)

{

push("Customer 1 enters the shop.");

sema_pb (&mutex);

if (waiting

{

waiting ++;

 puts ("Customer 1 sits in the waiting room.");

sema_vc(&customers);

sema_vb(&mutex);

sema_pb(&barber);

get_service(id1);

}

else

{

printf("Customer %d leaves the shop.n",id1);

sema_vb(&mutex);

}

thr_delete(id1);

}

void Customer2(void)

{

puts ("Customer 2 enters the shop .");

sema_pb(&mutex);

if(waiting

{

waiting++;

puts("Customer2 sits in the waiting room.");

sema_vc(&customers);

sema_vb (&mutex);

sema_pb (&barber);

get_service (id2);

}

else 

{

sema_vb(&mutex);

printf ("Customer %d leaves the shop .n",id2);

}

thr_delete(id2);

}

int main(void)

{

size_t STK = 3000;

parbegin();

thr_create(Barber , STK,&id0);

thr_create(Customer1, STK,&d1);

thr_create(Customer2, STK,&id2);

parend();

_exit(0);

}

 Коментари (2)

sico на 11.08 2011 в 14:06ч.
е да де ама къде се пише това?????????????????????
pinkbird на 06.03 2013 в 18:48ч.
А как от Windows да сменим на Linux?

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини