Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP за напълно начинаещи

PHP » PHP
taffch0   трудност:    видян: 33378

Както може би вече сте разбрали, в тази статия ще се запознаем с основите на един много често използван език за интернет програмиране – PHP. Тъй като той е удобен, лесен за използване и вграждане в HTML се нарежда като най-харесваният метод за добавяне на функционалност към онлайн приложения. Статията е за напълно начинаещи, но все пак ако имате да допълните нещо или просто искате да изразите мнението си винаги можете да го направите чрез коментарите.

 

Какво означава PHP?

 

PHP е съкращение от Hypertext Preprocessor. За разлика от HTML или JavaScript, които се изпълняват при потребителя, PHP не е така. Изпълнението на вашите PHP кодове става на сървър, без потребителя да разбере че нещо се случва, като на него в повечето случаи му се предоставя HTML.

 

Защо PHP?

 

Защо PHP е труден за отговаряне въпрос тъй като всеки решава сам методите и езиците, на които ще програмира, но с PHP лесно ще разширите своите HTML страници и ще им вдъхнете “живот”. Също така почти всички популярни системи за управление на съдържанието(CMS системи) са написани на PHP и ако искате да ги разширявате, променяте или просто да създавате теми ще са ви нужни познания по въпросния език. А ако вече имате познания по програмиране Perl, C#, ASP.NET, C / C++ или който и да е друг език ще ви е много по лесно тъй като с PHP много си приличат.

 

Какво ще ми трябва?

 

За да започнете да програмирате на PHP ще се нуждаете от:

  • Apache
  • MySQL
  • PHP
  • Браузър
  • Текстов редактор (Notepad++ например)

За да се снабдите с Apache, MySQL и PHP, най лесно ще е да инсталирате някой готов пакет съдържащ всичките в едно, като WAMP Server(съкращение от Windows-Apache-MySQL-PHP) – http://wampserver.com ако използвате Windows или MAMP(Mac-Apache-MySQL-PHP) - http://mamp.info ако сте под Mac. Друг начин да тествате своите PHP кодове, е да ги разположите на онлайн платен или безплатен сървър.

 

Инсталиране на WAMP

 

Повече за WAMP можете да научите от нашия урок - Инсталиране и работа с Wamp Server.

 

Създаване на PHP файл

 

Стига общи приказки. Нека започнем с разглеждането на самия PHP. Първото което трябва да направите както разбрахте вече, може би, е да инсталирате WAMP или MAMP. След  като сте направили това, можете да създадете своят първи PHP файл. Отворете своят редактор и направете нов документ. Запазете документа в папка на сървъра си с разширение .php, за разлика от обикновените html файлове с разширение .html/.htm. Тоест ако вашият файл се казва index, запазете го като index.php.

 

Основи

 

Всеки php код трябва да e ограден с инструкции за начало и край на кода. Тоест трябва да започва с <?php и да завършва с ?> като съществува и съкратен вариант, който е  <??> .

Пример:

<?php

Вашият код тук.

?>

Ако искате да вмъкнете php код в html можете да го направите много лесно. Ето един пример, който илюстрира това:

<html>
<head>
<title><?php echo "Заглавие на страницата";  ?></title>
</head>
<body>
<?php echo "<p>Здравей, свят!</p>"; ?>
</body>
</html>

В горният ред код, всичко, което правим е да инструктираме сървъра да изведе текста “Здравей, свят!” като параграф т.е. в отварящ <p> и затварящ </p> таг и да покаже заглавието на страницата.  За извеждане на съдържание сме използвали операторът echo, като съществуват и други като print например, а с die(“Някакъв текст!”); , можете да изведете текст и незабавно да прекратите всички останали по-нататъшни действия. Забележете, че за разлика от първия пример, тук всичко е на един ред т.е. за php няма значение дали ще започнете кода на нов ред или на същия с едно празно пространство. Също така, обърнете внимание, че в един html документ можете да добавите колкото си искате пъти php код, на различни места.

Друга особеност в PHP, както и при повечето по-известни езици за програмиране, е че всеки ред код трябва да завършва с точка и запетая (;).

За разлика от html, който може да пренебрегне изпуснат затварящ таг, php не може и при всяка синтактична грешка изпълнението на кода ще бъде прекратявано. Затова е добре да внимавате със синтаксиса.

 

Създаване и използване на променливи

 

Сега нека разгледаме друга основна и важна част от програмирането, каквато са променливите. За разлика от повечето езици за програмиране, които искат деклариране на променливата преди нейното използване, в PHP това не е нужно. За да създадете променлива, всичко, което трябва да направите е да сложите знака за долар преди името и, без да се налага да указвате от какъв тип е тя.

Въпреки всичко променливите трябва да отговарят на определени условия. И те са:

  • не може да започва с цифра
  • може да съдържа цифра
  • може да съдържа подчертаващо тире
  • не трябва да съдържа специални знаци

Ето и един пример:

<?php
$myvar = "Някакъв текст.";
echo $myvar;
?>

Това, което правим в горния код, е да си създадем една променлива с име myvar и стойност – “Някакъв текст” и да изведем съдържанието и с вече познатият оператор echo.

При извеждане на съдържанието на променлива можем да я свържем с друг текст и да ги покажем заедно. Това става много лесно и е нужна единствено точка между тях. Ето и пример:

<?php
$myvar = "Някакъв текст...";
echo $myvar . "... свързан с друг текст.";
?>
 

Коментари

 

Във всеки код е хубаво да присъстват коментари. Те правят кода по-четлив и разбираем. Коментарите в php се добавят както в почти всички останали езици за програмиране. Има три начина.

Първият и най-често използван е в началото на всеки ред да се поставят две наклонени черти (//). Вторият начин е пред всеки нов ред с коментар да се поставя знакът диез (#), а третият начин е за коментари, разположени на повече от един ред. В началото се поставя знакът /* , а в края */. Ето пример, за да разберете по-добре какво имам предвид:

<?php
// Това е коментар на един ред
# Това е друг коментар на един ред
/* Това е коментар,
който можем да разположим
на колкото си искаме редове */
?>
 

Извеждане на HTML код с PHP

 

Както може би забелязахте от първите примери, с помощта на php можем да изведем и чист html код. Във втория пример от този урок ние изведохме текст в <p> тагове. Същото можете да направите с всеки един друг таг, който пожелаете като например <span>, <div>, <b>, <i>, <strong> и т.н. Тази информация също ще илюстрираме с пример:

<?php
echo "<strong>Това е удебелен текст</strong>";
// Можете да изведете и текстове поле, бутон или каквото друго пожелаете
echo '<label> Потребителско име:</label><input type="text" name="username" />';
?>
 

Създаване на функции

 

Функциите в PHP приличат много на в по-познатите езици за програмиране. Синтаксиса на една PHP функция е следния:

function име-на-функцията($параметри)
{
…съдържание на функцията
}

Ако искаме например да си направим функция, която събира и извежда сумата на две числа тя ще изглежда по следния начин:

<?php
function add($number1, $number2)
{
$total = $number1 + $number2;
echo "Сумата на числата е: " . $total;
}

// За да заработи нашата функция трябва да я извикаме с някакви числа
add(3, 25); // Това ще изведе "Сумата на числата е: 28"
?>

Към нашата функция сме добавили два параметъра – първото число и второто число. В тялото на самата функция си създаваме нова променлива със стойност сбора на двете числа. След това с помощта на echo и малко поясняващ текст извеждаме сбора им. В едно истинско приложение тези стойности могат да бъдат взети от текстови полета и изведени на потребителя.

Може би това ще е всичко от този урок по PHP. Предполагам е бил полезен на всички, които тъкмо са започнали да се занимават с този език и се чудят какво да правят. Урокът трябваше да е кратък, но все пак стана доста дълъг, надявам се че сте имали търпение и сте го разгледали.


ПРЕПИСВАНЕТО ЗАБРАНЕНО !Коментари (2)

kirilgolov на 05.04 2012 в 16:21ч.
Урокът много ми хареса, въпреки, че си мисля, че трябваше да има и константи, масиви, $_POST, $_GET и други. Иначе урокът е хубав, но може би трябваше да има продължение. Не е като някои други уроци, в които не се обяснява нищо, а има само един код.
gandalf31415 на 25.11 2013 в 03:14ч.
Въвеждам следния елементарен код:


Hello, World


Съответният html файл е разположен във htdocs директорията на XAMPP. Името на файла е opit003.html. Въвеждам адреса http://localhost/opit003.html. На екрана ми излиза това:

Hello, World

"); ?>

Опитвах да вмъкна други скриптове на PHP в html файлове. Получават се резултати подобни на горния.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини