Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Изчисляване на Клас прослужено време във фирмата

Naskobk   трудност:    видян: 40318

В този урок ще разберем как може да се изчисли прослуженото време (класа) на всеки един човек от фирмата в която работим

Вижте как става това:

1 колона
Попълва се фамилията на Лицето

2 колона
Попълва се датата на постъпване на лицето

3 колона
Там се извежда текущата дата чрез формулата =NOW()

 

4 колона
Използва се следната формула, за да се изчисли реалния стаж във фирмата към момента

4.1. използваме формулата =DATEDIF(B8;C8;"y") показва изминалите години


4.2. използваме формулата =DATEDIF(B9;C9;"ym") показва изминалите месеци

 

4.3. използваме формулата =DATEDIF(B8;C8;"y") показва изминалите дни

5 колона
Попълва се прослужено време в проценти според Колективният трудов договор във фирмата

6 колона
Изчислява се индивидуалният клас в проценти - използваме формулата =E8*D8

7 колона
Показва текущия въведен клас за всяко едно лице във фирмата към определен момент

8 колона
Когато въведеният клас на лицето се промени спрямо реалния въведе клас в колона 8 се изписва Промяна, ако няма промяна на класа не се изписва нищо; това е направено с цел да се внесат промените само на тези хора които имат нужда от промяна на класа използва се следната формула =IF(E8=F8;"";"Промяна")

Останалите редове надолу се изчисляват аналогично

 

 Коментари (2)

naskobk на 28.01 2012 в 13:48ч.
Малка корекция поради разместването на последните три колони:
6 колона
Изчислява се индивидуалният клас в проценти - използваме формулата =G9*D9
8 колона
използва се следната формула =IF(H9=I9;"";"Промяна")
4 Колона
4.1. използваме формулата =DATEDIF(B9;C9;"y") показва изминалите години

4.2. използваме формулата =DATEDIF(B9;C9;"ym") показва изминалите месеци

4.3. използваме формулата =DATEDIF(B9;C9;"y") показва изминалите дни
naskobk на 28.01 2012 в 14:04ч.
Ето това са формулите
В колона 4:
4.1 - =DATEDIF(B9;C9;"y")
4.2 - =DATEDIF(B9;C9;"ym")
4.3 - =DATEDIF(B9;C9;"md")
Ако може модератора да ги смени с тези, за да работи таблицата вярно
Благодаря

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини