Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Добавете писане на коментари във вашия сайт

PHP » PHP
miloshev   трудност:    видян: 6764

Създаваме 2 документа - единия съм го именувал "comm.php", а другия "comments.php".

 

comm.php:

<?php

$connect = mysql_connect("localhost","root", ""); //сървър, име и парола

$db=mysql_query("create database if not exists comm"); //създаваме база от данни с име comm

mysql_select_db("comm") or die (mysql_error()); //посочваме името 

$comment="CREATE TABLE comments ( //създаваме таблица comments

id INT( 12 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,

avtor VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ,

komentar TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL

)";

$result=mysql_query($comment); //извеждаме резултата

?> 

 

comments.php

<?php

$connect = mysql_connect("localhost","root", "");

mysql_select_db("comm") or die (mysql_error());

if($_POST['submit']=="Enter" && $_POST['avtor']!="" && $_POST['komentar']!="") {

//ако сме натиснали бутон с име "Enter", въвели сме автор и коментар - следва

$insert="INSERT INTO comments (avtor, komentar) 

VALUES ('".$_POST['avtor']."',

'".$_POST['komentar']."')"; //вмъкваме информация в базата данни

$result=mysql_query($insert); 

header ("Location: comments.php"); } //презареждане на страницата

else {  //ако нещо не сме направили следва:

?>

<html>

<body>

<table align="center">

<?php

$select="SELECT * FROM comments"; //избираме всичко от базата данни

$res=mysql_query($select); //правим запитване към базата данни

while($row = mysql_fetch_array($res)) { //присвояваме на $row резултата

?>

<tr><td> <?php echo $row['avtor'].":";; //извеждаме на екрана въведеното име ?></td>

<td><?php echo $row['komentar']; //извеждаме на екрана въведения текст ?></td></tr>

<?php

}

}

?> 

</table>

<br/>

<hr/>

Comment:

<form method="POST" action="comments.php">

<input type="text" name="avtor"><br/>

<textarea name="komentar">

</textarea><br/>

<input type="submit" name="submit" value="Enter">

</form>

</body>

</html>

П.С. Тъй като урока е за PHP не съм гледал да изглежда добре, а да работи :) Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини