Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Анимирана книга (албум) в Power Point

oldstar   трудност:    видян: 23659


Подготовка

1) За целта са нужни – корица и гръб на книга, лявата и дясната част (половинка) на отворена книга  и ляв и десен лист от книгата.Насоки и уточнения:

- Съвсем проста корица, гръб и листа могат да се направят и с някои графичен редактор, но с формат без фон. При положение, че предната корица и  гърба са еднакви), достатъчно е да се направи или свали само една картинка.

- Картинки на отворени книги могат да се свалят от Google  на един от адресите (който се отваря по-лесно):

http://tiny.cc/207oow

<?xml:namespace prefix = o />  

http://goo.gl/qrYTD


След като се свали картинката на книгата, тя просто се разрязва (кропва) на две половинки- лява и дясна. А просто може напр. дясната половинка да се обърне хоризонтално и да стане лява. За ляв и десен лист-по същия начин.


2) Слагаме всички отрязъци в отделна папка или може да си създадем помощна презентация, където да копираме частите. Това улеснява много работата при различните “сглобявания” на книгата.


Анимиране

Вариантите за анимиране са:

1. Само отваряне на книгата

2. Прелистване-единично и многократно

3.Затваряне на книгата

4. Поставяне на текст или снимки на всяка страница или само дясната (с прелистване или без)


За анимирането се използват само  три команди

а) Entrance-Appear

б) ExitCollapse

в) EntranceStretch


както и известна последоватеност при комбиниране (сглобяване) частите на книгата.  По-специфични за изработка са първия, втория и последния слайд


 Как става:

<?xml:namespace prefix = st1 />I. Анимирано отваряне на книгата

1.Отваряме празна презентация. Там копираме/вмъкваме лява и дясна част на книгата и ги събираме. За за по-точно наместване използваме стрелките, а за по-презизно- комбинацията  Ctrl+стрелка.

2. Копираме на свободен слайд (или в работната презентация) корицата и чрез Rectangular Shape очертаваме правоъгълник точно около корицата с ширина два пъти ширината й.
След това маркираме четириъгълника и Format AutoShape (или от иконките) - No color (No Fill), No line.  Обграждаме двата обекта (корицата и четириъгълника-вече невидим) извън маркерите и групираме- Group.  Това е групата на корицата. Копираме тази група върху дясната част на книгата и подреждането на слайда изглежда така:

а)  най-отдолу – двете съединени части на книгата

б) върху тях (от дясната страна)  групата на корицата
3. Действие

- Първо, маркираме групата на корицата (клик върху нея). От Менюто- Slide Show-Custom Animation-Add Effects - Entrance- Appear-After Previous 

- Второ, продължаваме с маркираната група на корицата – Exit CollapseAfter previous-Across-Medium

- Трето, маркиране лявата страна на книгата - Entrance Stretch-After Previous-From Right-Medium
 След анимирането припокриваме и събираме всичко (със стрелките), като използваме средната линия за ориентир.Корицата трябва да припокрие точно дясната част. При Play не трябва да има луфтове между частите. Ако е необходимо, корегираме наместването.

При стартиране на резентацията, книгата бавно се отваря.


II.Прелистване

1.Следващ слайд (може да бъде продължение на отварянето, но може да е и начален слайд без отваряне-отворена книга.).

2. Отваряме десен лист и правим същото, което направихме с корицата по-горе (т.I-2)-огразданe, групиране.Това е група на десен лист.


3. Подреждането на слайда:

а)  най-отдолу – двете съединени части на книгата

б) върху тях копираме групата на десния лист

в) върху лявата страна копираме само ляв лист

4. Действие

- Първо, маркираме групата на десния лист. От Менюто- Slide Show-Custom Animation - Add Effects Exit - Collapse-After Previous-Across-Medium 

- Второ, маркираме лeвия лист - EntranceStretch-After Previous-From Right-Medium
След наместването и пускане на презентацията, книгата бавно се отваря и при следващ клик  се прелиства.

Този слайд може да се копира надолу в презентацията и по този начин се получава многократно прелистване при всеки клик. Кoмандите са същите- те си вървят със слайда.


III.Затваряне на книгата

1.Последен слайд.

2. Копираме дясната част (половинка) на книгата и правим същото, което направихме с корицата  и с десния лист-очертаване, махане на цвят и линии-групиране

3. подреждане във последния слайд:


а)  поставяме лявата страна на книгата

б) поставяма групата на дясната част и съединяваме двете части.

в) върху лявата част поставяме гърба на книгата4. Действие

- Първо, маркираме групата на дясната част. – Exit - Collapse-After Previous-Across-Medium

- Второ, маркираме лявия лист- EntranceStretch-After Previous-From Right-Medium
Анимацията е готова.  В зависимост от целите на презентацията, тя може да почне (или се включи в нея)  с първия вариант – отваряне на книгата или да се използва направо втория вариант -  с отворена книга. По прицип, при анимирането, навсякъде да бъде Start-After Previous (понякога и On Click), освен ако самата презентация не налага нещо различно.

Забележки

-Всичко, което се прелиства (върти) трябва да е включено в група с очертаване


IVоставяе на снимки по страниците

Ако ще поставяме снимки, предварително ги оразмеряваме в подходящ размер. Решението колко снимки на страници или начин на поставяне-хоризонтални, под ъгъл или с ефекти, е лична преценка.

Надписи и/или снимки могат да се поставят  когато книгата се отваря, когато е отворена  или когато се прелиства. Могат да се поставят върху дясната, лявата или върху двете страници едновременно.Принципът на поставяне текст или снимки е един и същ. Тук ще поставяме снимки.


1.Поява на снимки/текст при отваряне на книгата

Ако снимките трябва да се появят само при отваряне на книгата, без нищо повече, т.е книгата не се прелиства, а само се отваря, тогава вмъкваме снимки в лявата или дясна част  (или в двете) на  книгата. Групираме снимките заедно със съотвените половинки. Действията, подреждането и командите са същите като при Анимирано отваряне книгата. Това обаче е еднократно действие.


Ако книгата е албум и трябва да се прелиства, трябва да направим следното:

А).Вмъкваме снимките на толкова празни леви и десни листа, на колкото се събират, като групираме снимките и листата


Б).При всички десни листа (само на тях) правим споменатото ограждане (т. II-2) и групираме


2.Поява на снимките при прелистване


2.1.Поява на снимките само на дясната страница

Най-лесният начин е да се подредят една върху друга всички групи на десните листа въху отворените и съединени половинки на книгата. Тогава подреждането с отваряне на книгата (като начален слайд) е:

а) най-одолу лява и дясна част на книгата съединени

б) върху дясната част  една група на десен лист със снимки

в) върху нея втора група на десен лист със снимки

г) върху нея трета група и така до полследна група.

д) Върху нея групата на корицата

е) на лявата половина – празен ляв лист


Действие

- Маркираме групата на корицата- Entrance- Appear-After Previous

- Продължаваме с маркираната група на корицата – Exit Collapse –After previous-Across-On Click (или After Previous)

- Маркиране лявата страна на книгата- EntranceStretch-After Previous-From Right-Medium

- Маркираме празния ляв лист EntranceStretch-With Previous-From Right-Medium

- Маркираме първата група снимки- Exit CollapseOn Click-Across-Medium

- Маркираме празния ляв лист EntranceStretch-After Previous-From Right-Medium- Маркираме втората група снимки- Exit CollapseOn Click-Across-Medium

-Маркираме празния ляв лист EntranceStretch-After Previous-From Right-Medium


 И така за всяка нова група (с последните две команди)

Ако стартираме с отворена книга корицата и командите за нея отпадат.

Схематично това изглежда така: (Схемата е за две групи)Книгата вече се отваря и прелиства със снимки на първата дясна страница. След кликване се появява втора страница с нови снимки, a лявата остава празна

2.2.Поява на снимките/текста на двете страници:

Разликата тук е, че прелистването със снимки от двете страни става в последователни слайдове, а не в един, като по-горе.

Подрежданато на началния слайд (с отваряне на книгата) е:

а)  най отдолу – двете съединени части на книгата

б) отдясно – една гупа снимки

в) от ляво – единичен лист със снимки

г) върху тях копираме  групата на корицата


Действие:

- Маркираме групата на корицата - Entrance- Appear-After Previous (или On click)

- Продължаваме с маркираната група на корицата – Exit CollapseAfter previous-Across-Medium

- Макркираме лявата част - EntranceStretch-after Previous-From Right-Medium

- Маркираме левия единичен лист EntranceStretch-with Previous-From Right-MediumСледващ слайд- Подреждане

а) най-отдолу – двете съединени части на книгата

б) от дясната стана поставяме нова група снимки

в)върху нея – групата снимки от първия слайд, която е била от дясната страна

г)от лявата страна-  единичния лист със снимките от първия слайд ,.които е бил от лявата страна

д)върху него нов единичен лист със снимки


 Този слайд може да бъде начален за вече отворена книга.

От тук нататък на всеки следващ слайд поставяме пак по два леви листа със снимки и по две групи снимки, като прнципът е следния

- Всеки горен лист на предишен слайд, срава долен лист на следдващия.

- Всяка долна група на предишен слайд става горна група на следващия


Действие:

-маркираме горната група снимки- ExitCollapse- After previous- Medium

-маркираме левия лист- Entrance-Stretch- After Previous-from right – Medium


Схематично подреждането изглежда така:С това приключва всичко. Остава само  фона на презентацията и разни други добавки по него, коитто са лична преценка


Последно:

За по-лесно подреждане на слайдовете, при тестовете, може предварително да номерираме листата  и групите със снимки (дори само като празни) с цел добиване опит. Освен това за улеслнение на този сайт

http://www.mediafire.com/?jprng5lebdjubo3

съм качил различните части на книгата и една помощна презентация с тяхУрокът е авторски и моля при копиране или цитиране винаги да се споменава източника и автора.

Успех!Автор:oldstar

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини