Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Съкращаване на текст

PHP » PHP
miloshev   трудност:    видян: 5654

записваме всичко в text.php !

<?php

//променлива, на която ще присвоим текст

$text='Тук трябва да се разполага текста, който

вие бихте искали да се съкрати до 100 символ. 

ВАЖНО: текстът ще се съкрати до интервалът, който е

най-близо до 100 символ!';

//променлива, която ще ни служи за граница на текста (до 100 символа)

$max=100;

//функция trimtext

function trimtext($text, $max) {

if (mb_strlen($text)>$max){  /*ако дължината на текста 

"mb_strlen($text)" e по-голяма от 100 ($max)*/

$text=mb_substr($text, 0, $max);//текстът ще започва от началото "0" до $max

$text=mb_substr($text, 0, strrpos($text, ' ')/*избрали

сме интервал (може и друго да изберем),

при който ще се прекрати изписването на текста.

след което ще изпише препратка за целия

текст "...още по темата"*/)

. "<a href='text.php?full=yes'>...още по темата</a>";

} //затваряме if

return $text; //връщаме стойност

} //затваряме функцията trimbody

//-----------------------

/*ако сме натиснати препратката ще излезе

целият текст, ако ли не до 100 (или по-малко) елемента*/

if ($_GET['full']=='yes'){ 

echo $text;

} else {

echo trimtext($text, $max);

}

//надявам се урокът да ви е допаднал :)

?> Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини