Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

2 начина за изписване местното време на екрана

miloshev   трудност:    видян: 8206

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
//Първата функция е за извеждане на час във форми
function getTimer() //създаване на функцията getTimer
var date=new Date(); //създаваме променлива и присвояваме Date() - за дата и час
//Чрез document.getElementById("clock").value се свързваме с id-то
document.getElementById("clock").value=date.getHours() +
":" + date.getMinutes() + ":" + date.getSeconds(); //избираме да вземем час, минути и секунди
setTimeout("getTimer()", 1000); //чрез setTimeout избираме функцията, която направихме и
//пишем през какъв интервал от време да се зарежда часа - 1000 милисекунди, т.е. 1 секунда
}
/*идентично на горния скрипт, само че тук сменяваме value с innerHTML, за да може да го 
използваме при <div id>*/
function getTimer2(){
var date=new Date();
document.getElementById("time").innerHTML=date.getHours() +
":" + date.getMinutes() + ":" + date.getSeconds();
setTimeout("getTimer2()", 1000)
}
</script>
</head>
<!--за да извикаме 2-те функции използваме onload в елемента body -->
<body onload="getTimer(), getTimer2()">
<form action="index.htm" method="post">
<!-- id="clock" -->
<input type="text" id="clock" size="6" readonly="readonly" />
</form><br/>
<!-- id="time" -->
<div id="time"></div>
</body>
</html>Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини