Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Създаване на автоматизирано съдържание в MS WORD 2000-2003

gerganavioletova   трудност:    видян: 43421

След като са създадени съответните заглавия, подзаглавия и подчинените на тях, след като са надлежно номерирани, се пристъпва към тяхното отделяне и форматиране по жепание по следния алгоритъм:

 

1. Маркира се целият документ без заглавната страница и втората страница, определена за СЪДЪРЖАНИЕ.

 

2. Меню View -Outline. В този визуализиращ режим се маркират непоследователно ( Ctrl + маркиране с Ляв Бутон на Мишката (ЛБМ)) заглавията на едно йерархично равнище. Задава им се съответното форматиране по желание.

 

3. От лентата Outlining - в падащото меню Body text се посочва съответното ниво, напримерLevel 1  е най-високо в йерархията, Level 2 - за подчинените на него и т. н. (до 9 нива се поддържат). След приключване и присъединяване към  Level 1 се пристъпва към форматиране и присъединяване към Level 2 ....

 

4. Връщаме се към визуализиращ режим Меню View Print Layout.

 

5. Ако втората страница сме определили за място, за съдържание кликваме за нов параграф след думата СЪДЪРЖАНИЕ.

 

6. Меню Insert – Reference – Index and Tables... – eтикет Tables and ContentsВ него, в чек-боксове се отмята съответно: визуализацията на номерата на страниците,  подравняването на номерата на страниците, автоматичното създаване и ползване на връзка към страницата на съответното заглавие. В падащото меню на Tab leader: се избира дали и с какъв символ да бъдат разделени думите от заглавието с номера на страницата. В падащото меню на Formats: се избира стил на съдържанието, препоръчвам From template. С ОК приключваме.

 

7. Редактиране на съдържанието може да се наложи след промяна на тектовете. След редакцията на обема или съдържанието на текста, се избира върху маркираното съдържание с ДБМ (контекстно меню) команда Update Field…. , с което промените се отбелязват и в съдържаниетоРегистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини