Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инсталация на Arch Linux - видео урок

crazyroler   трудност:    видян: 40543

 Здравейте,

   в този урок ще ви покажа как да инсталирате Arch Linux.

 

 1. Отидете в официалния сайт на Arch Linux и изтеглете *,iso файла. 
 2. Запише *.iso файла на компактдиск или флаш памет.
 3. Рестартирате компютъра,настройвате биос да зарежда от компакт диск или флашка и пристъпваме към инсталацията.
 4. Зарежда се началния екран и избираме коя архитектура да инсталираме i686 и x86_64, според вида на поддържаната архитектура на процесора. За препоръчване за начинаещи е i686.

След като зареди системата пристъпваме към самата инсталация - КОНЗОЛНО. 

 • loadkeys us -  задаваме клавиатурна подредба US - стандартна qwerty клавиатура.
 • cfdisk - пристъпваме към настройката на дяловете.
 • mkwap /dev/sda1 - създаваме файлова система swap
 • swapon /dev/sda1 - активираме swap
 • mkfs.ext4 /dev/sda2 - създаваме файловеа система ext4
 • mount /dev/sda2 /mnt 
 • mkdir /mnt/home
 • mkdir /mnt/boot
 • mount /dev/sda2 /mnt/boot
 • mount /dev/sda2 /mnt/home
 • dhcpcd - настройваме мрежата автоматично посредством DHCP
 • nano /etc/pacman.d/mirrorlist - редактираме списъка със сървърите и оставяме само сървър за България ( за по бърза скорост при изтегляне на файловете )
 • pacstrap /mnt base base-devel - инсталираме системата
 • pacstrap /mnt grub2-bios net-tools - инсталираме grub-bios пакета (препоръчва се за повечето био-си, в противен случай няма да им зареди системата след рестрта.) и мрежови инструменти
 • genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab - генерираме fstab файла
 • arch-chroot /mnt - пристъпваме към настройка на системата
 • ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Sofia /etc/localtime - настройваме времето
 • nano /etc/hostname - настройваме името на компютъра
 • nano /etc/timezone - настройваме часовата зона
 • nano /etc/locale.gen - 
 • locale-gen
 • nano /etc/locale.conf - LANG="bg.BG.UTF-8"
                                       COLLATE="C"
 • mkinitcpio -p linux
 • grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
 • grub-install /dev/sda
 • passwd - задаваме парола на системен администратор
 • exit
 • umount -a

reboot & ENJOY

 

ЧЕСТИТО ВИЕ ТОКУ ЩО ИНСТАЛИРАХТЕ Arch Linux

Информацията е взета от официалния сайт: https://www.archlinux.org/

Инсталационно ръководство: https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_Guide - на английски
Коментари (6)

rosen8012 на 28.04 2013 в 19:05ч.
След рестарт се появи тази грешка ?

GRUB Loading.
Welcome to GRUB!

error: file '/boot/grub/i368-pc/normal.mod' not found
Entering rescue mode...
grub rescue>_
crazyroler на 28.04 2013 в 21:10ч.
Поставете инсталационния диск и изпълнете следното:
mount /dev/sda1 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
arch-chroot /mnt
grub-install --boot-directory=/boot/ --recheck /dev/sda
reboot

Пробвайте така дали ще стане. Ако не powtorete стъпките за инсталиране на grub:
Поставете инсталационния диск и изпълнете следното:
mount /dev/sda1 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
arch-chroot /mnt
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub-install /dev/sda
crazyroler на 10.06 2013 в 14:09ч.
има промяна в инсталацията на Grub
След като се конфигурира grub.cfg
# modprobe dm-mod
# grub-install --target=i386-pc --recheck --debug /dev/sda
# mkdir -p /boot/grub/locale
# cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo
slhadgiyata на 26.12 2013 в 07:47ч.
Хубаво, ама да бяхте обяснили как се настройва bios да зарежда от диск или флашка.
krustanovs на 05.11 2014 в 16:39ч.
grub-mkconfig command not found
aze на 28.05 2015 в 14:21ч.
хубаво,ама не си на състезание .второ s systemctl команда конфигурирането става по лесно,трето преди се редактира /etc/pacman.d/mirrorlist се прави бакап на файла .За бутлоадер може да се инсталира syslinux ,също може да се използва fdisk вместо cfdisk или поне да се покажат други варианти.Така ,че по бавно бързата работа срам за майстора.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини