Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Морски шах Jquery

Runaway   трудност:    видян: 2048

Здравейте,

Ще ви покажа как да създадете морски шах за игра от двама на един компютър.Кода е сравнително лесен :)

 

 

 

<html>

<script src="jquery.js"></script>

<script>

var x_points=0;//Променлива,показваща броя точки на играча X

var o_points=0;//Променлива,показваща броя точки на играча 0;

var turn=0;//Ползваме тази променлива за определяне реда на играча.Ако е 0 е ред да играча Х,ако е 1 е ред на играча 0;

var games=0;//Променлива,показваща броя на изиграните игри

$(document).ready(inicio);

function inicio(){

$("input").click(on_click);

}

function on_click(){

if(turn==0){

if($(this).attr("id")=="one"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;

check();

$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="two"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="three"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="four"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="five"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="six"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="seven"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="eight"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

if($(this).attr("id")=="nine"){

$(this).attr("value","x");

turn=1;check();$("#text4").text("На ход е:Играч 0");

}

}

else{

if(turn==1){

if($(this).attr("id")=="one"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="two"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="three"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="four"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="five"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="six"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="seven"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="eight"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

if($(this).attr("id")=="nine"){

$(this).attr("value","o");

turn=0;check();$("#text4").text("На ход е:Играч X");

}

}

}

if($(this).attr("id")=="butone"){

$("#one").attr("value","  ")

$("#two").attr("value","  ");

$("#three").attr("value","  ");

$("#four").attr("value","  ");

$("#five").attr("value","  ");

$("#six").attr("value","  ");

$("#seven").attr("value","  ");

$("#eight").attr("value","  ");

$("#nine").attr("value","  ");

$("#mensaje1").css("display","none");

$("#mensaje").css("display","none");

}

}


function check(){

var one=$("#one").attr("value");

var two=$("#two").attr("value");

var three=$("#three").attr("value");

var four=$("#four").attr("value");

var five=$("#five").attr("value");

var six=$("#six").attr("value");

var seven=$("#seven").attr("value");

var eight=$("#eight").attr("value");

var nine=$("#nine").attr("value");

var mensaje=$("#mensaje");

var mensaje1=$("#mensaje1");

var text1=$("#text1");

var text2=$("#text2");

var text3=$("#text3");

if(one=="x" && two=="x" && three=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(four=="x" && five=="x" && six=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(seven=="x" && eight=="x" && nine=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(one=="x" && four=="x" && seven=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(two=="x" && five=="x" && eight=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(three=="x" && six=="x" && nine=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(one=="x" && five=="x" && nine=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(three=="x" && five=="x" && seven=="x"){

mensaje.css("display","block");

x_points++;

games++;

text1.text("Играч X има "+x_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(one=="o" && two=="o" && three=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(four=="o" && five=="o" && six=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(seven=="o" && eight=="o" && nine=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(one=="o" && four=="o" && seven=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(two=="o" && five=="o" && eight=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(three=="o" && six=="o" && nine=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(one=="o" && five=="o" && nine=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

if(three=="o" && five=="o" && seven=="o"){

mensaje1.css("display","block");

o_points++;

games++;

text2.text("Играч 0 има "+o_points+" точки");

text3.text("Общ брой игри: "+games+" ");

}

}


</script>

<style>

#mensaje,#mensaje1{

width:200px;

height:50px;

position:absolute;

background-color:#333333;

color:#ffffff;

border-radius:5px;

display:none;

}

</style>

<body>

<input type="button" value="  " id="one">

<input type="button" value="  " id="two">

<input type="button" value="  " id="three"><font style="margin:20px;" id="text1">Играч X има 0 точки</font><br>

<input type="button" value="  " id="four">

<input type="button" value="  " id="five">

<input type="button" value="  " id="six"><font style="margin:20px;" id="text2">Играч 0 има 0 точки</font><br>

<input type="button" value="  " id="seven">

<input type="button" value="  " id="eight">

<input type="button" value="  " id="nine"><font style="margin:20px;" id="text3">Общ брой игри:0</font><br>

<font style="margin:10px;" id="text4">На ход е:Играч X</font>

<div id="mensaje"><center>Победител е Играч X</center><center><input type='button' id='butone' value='Продължи'></div>

<div id="mensaje1"><center>Победител е Играч 0</center><center><input type='button' id='butone' value='Продължи'></div>

</body>

</html>

 

 

 

Не съм се изчерпал относно обяснения.Ако имате въпроси,питайте.

Кода е написан от мен и е тестван.Ако има проблеми ми кажете.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини