Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Последователно обхождане

crazykuka   трудност:    видян: 1093

 Последователно обхождане на масив чрез foreach цикъл и
извеждане на ключа и стойността на всеки елемент
1 <?php
2
3 $arr['red'] = '#FF0000';
4 $arr['green'] = '#00FF00';
5 $arr['blue'] = '#0000FF';
6 $arr['lightGray'] = '#F2F2F2';
7 $arr['darkGray'] = '#505050';
8
9 foreach ($arr as $key => $value) {
10 print $key.': '.$value.'<br>';
11 }
12
13 ?>
Резултатът от изпълнението на горепосочения програмен код е:
red: #FF0000
green: #00FF00
blue: #0000FF
lightGray: #F2F2F2
darkGray: #505050
Същият резултат може да се получи и без използването на foreach цикъл, а с
while цикъл и вградените функции за работа с масиви list() и each().
each(<име на масив>) – връща текущата двойка ключ-стойност от масива,
след което премества указателя на текущия елемент към следващия елемент на
масива.
list($value1, $value2, … ) = <име на масив> – взема стойността на
елементите на масива и ги присвоява на променливите $valueN. Ако вместо име на
масив се зададе резултатът от изпълнението на each(), тогава в първите 2
променливи ще се запишат ключа и стойността на текущия елемент. Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини