Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP - част 5 (Работа с масиви)

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 17626

Работа с масиви
Вече знаете, че променливата е контейнер за една стойност. Масивът от друга страна е контейнер за множество стойности. Той също така може да съдържа множество елементи от различни типове. Елементите от масива се адресират или манипулират на базата на техния индекс. Индексът на елемент от масив обикновено е цяло число.
Има няколко типа масиви в PHP. Да разгледаме в подробности следните типове масиви.
Типове масиви

Масивите могат да се класифицират на базата на индексите си и на елементите си. Различните типове масиви са

- Номериран масив
- Асоциативен масив
- Многомерен масив

Номерирани масиви
Масивите, които имат целочислени индекси, са известни под името номерирани или числово индексирани масиви. Тези масиви се използват за съхраняване на стойности. Например, можете да имате масив с име Students, в който всеки елемент да съхранява името на студент.

В този масив, всеки елемент, може да бъде адресиран по индекса си. Например, Името James може да бъде адресирано от индекс 0. За да визуализирате елемента с индекс 2, можете да използвате следния ред:

echo "$Students [2]";


Асоциативни масиви
Ако ви се налага да осъществявате достъп до елементите на даден масив по име, тогава трябва да използвате низове като индекс на масива. Масивите, които използват низове като индекси, се наричат асоциативни масиви.
Ще откриете една съществена разлика при работата с номерираните и асоциативните масиви. При асоциативните масиви масиви не можете да изчислите следващия валиден индекс в масива. Можете да създадете асоциативен масив с име Student_Name, като присвоите стойността на индекса.

$Student_Name["name1"] = "James Patt"; $Student_Name["name2"] = "John Smith"; $Student_Name["name3"] = "Susan Carter";

Можете също така да конвертирате съществуващ номериран масив в асоциативен масив. За да конвертирате съществуващ масив Student в асоциативен масив, направете следното:

$Student = array ("name1" =>"James Patt", "name2" =>"John Smith", "name3" => "Susan Carter");

След като сте конвертирали номериран масив в асоциативен, можете да използвате командата echo, за да визуализирате елементите от масива.

echo "$Student["name3"]";

На екрана ще се появи името Susan Carter. Можете също така да използвате функциите list() и each(), за да осъществите достъп до елементите в асоциативен масив. Функцията list() се използва за присвояване стойностите на елементите от масива на променливи. А финкцията each() получава масив като аргумент и връща индекса и стойността на всеки елемент от масива.

Например:
$Student = array ("name1" =>"James Patt", "name2" =>"John Smith", "name3" => "Susan Carter"); list($key_name, $val) = each($Student); echo("$key_name"); echo ("$val");

Горния код за всеки елемент от масива присвоява на променливата $key_name индекса на елемента, а на променливата $value - стойността на елемента. След това се визуализират стойностите на променливите $key_name и $val. Така индексите ще са name1, name2, name3. A съответните стойности ще са James Patt, John Smith и Susan Carter.

Многомерни масиви
можете да съхранявате различни променливи, както и цели масиви, в друг масив. Масив, който съхранява масиви като свои елементи се нарича многомерен масив. Ако елементите на масив са двумерни масиви, тогава той е тримерен масив и т.н. Въпреки, че тези масиви могат да са тримерни, четиримерни и т.н., двумерните масиви са най-популярни. По-долу е даден пример за многомерен масив.

Rool No 1 2 3
Name James Patt John Smith Susan Carter


горният масив е пример за двумерен масив. Тук масивът Students съдържа друг масив с име Roll NO.
Тъй като масивът Students има масиви като свои елементи, Можете да осъществите достъп до втория поделемент на първия елемент на масива , като използвате два индекса, например:

$Students [0][1]

Можете да помислите за едно изображение като пример за масив. Например трябва да виждате координатите, докато движите показалеца на мишката върху изображението. В този случай трябва да използвате многомерен масив за координатите на x и y, както е показано по- долу.

Coordinates [x][y]

Няма ограничение за броя на измеренията на масивите. Освен това можете да имзте различни типове измерения. Например, може първият индекс да е целочислен, вторият низов, третият- пак целочислен и т.н. Многомерните масиви са много полезни при представянето на сложни статически данни.

<html>
<body>
<?php
$Student = array (
"0" => array ("name" => "James", "sex" =>"Male", "age"=>"28"),
"1" => array ("name" => "John", "sex" =>"Male", "age"=>"25"),
"2" => array ("name" => "Susan", "sex" =>"Female", "age"=>"24")
);
Print $Student [2][age];
?>
</html>
</body>

Резултатът от горната програма е 24.


Страници: 1 2 3 »

Коментари (1)

azerot на 17.07 2008 в 17:42ч.
(clap) Доста добре направено!

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини