Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP - част 3 (Динамична промяна на типовете)

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 6368

Динамична промяна на типовете
В PHP не е необходимо да декларирате променливите, като им зададете тип; техният тип се променя в зависимост от съдържанието им. Например, променлива с име $test_item може да се инициализира с низ, след което може да съдържа цяло число. Поради тази причина в PHP променливите могат да съхраняват произволен тип данни, без да се декларира изрично типът им. Можете също така да съхранявате число като низ, ако го поставите в кавички.

Ето и няколко примера:

$Мyval = " 1500 "; //Съхранява стойността като низ
$Мyval = 1500;
//Съхранява стойността като цяло число
$Мyval = " 145.215 ";
//Съхранява стойността като низ
$Мyval = " 145.215 ";
//Съхранява стойността като десетично число


В горния пример типът на променливата $Myval се променя на базата на зададена й стойност.
Освен промяната на типа на базата на съдържанието на променливите, можете също така да зададете излишно типове на променливите.

Явно задаване (промяна) на типовете
Езикът PHP предоставя функционалност за промяна на типовете, подобна на тази в С. При явната промяна на типовете (type casting) вие променяте явно типа на променливата. В PHP можете да извършвате следните промени на типовете

Видове промяна на типовете

|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Предназначение | Преобразуване |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
За конвертиране на булева стойност (bool), (boolen)
За конвертиране до целочислена стойност (int), (integer)
За конвертиране до стойност десетична дроб (float), (double), (real)
За конвертиране до масив (array)
За конвертиране до обект (object)

Можете също така да конвертирате стойност до низ, като я поставите в кавички. Когато преобразувате масив до низ, резултатът е низът "Array". Обаче ако конвертирате обект до низ, резултатът е : Object". От друга страна, ако низ се конвертира до масив, низът, става първи елемент на масива, а когато конвертирате низ до обект, резултатът е атрибут с име 'scaler' и стойност конвертирания низ.

Например:
$Val = ' Hello ';
$Greet = (array) $Val;
echo $Greet [0] ; //
Резултатът е 'Hello'

$Val = 'Hello';
$obj = (object) $Val;
echo $obj -> scalar; //
Резултатът ' Hello'

горните примери променливата $Val има стойност Hello. В първият пример променливата $Val се конвертира до масив с име $Greet. Тази променлива съдържа символите на низа като отделни елементи на масива. Във втория пример същата променлива $Val се преобразува до обект с име $obj, който може да се използва за визуализиране на стойността.

Можете да конвертирате променлива от произволен тип до булев, целочислен тип или низ. Трябва обаче да спазвате някой правила при конвертирането на от един тип в друг. Следващите секции разглеждат конвертирането до булев, целочислен и низов тип.Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com