Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

PHP - част 15 (Работа с директории)

PHP » PHP
fix3d   трудност:    видян: 7949

Стандартните операции, които може да ви се наложи да извършите, докато работите с директории, са:

[*]Прочитане на файловете в директория.
[*]Копиране на файлове от една директория в друга
[*]Преместване на файловете от една директория в друга
[*]Изтриване на файлове
[*]Изтриване на директории

В следващите секции ще разгледаме всяка една от тези операции по отделно.


Прочитане на файлове

Трябва да използвате функцията opendir(), readdir(), и closedir(), за да осъществите достъп до директория, да прочетете съдържанието й, и да я затворите.

Нека да разгледаме тези основни функции и тяхното действие.

Функцията opendir() има следния синтаксис

resource opendir ( string път );

Функцията opendir() връща маниполатор на директория, която може да се използва в следващи извиквания на функции, работещи с директории. Функцията има един аргумент, който задава пътя на желаната директория. Функцията opendir() връща стойност True, ако зададения път е валиден и директорията е била отворена успешно. От друга страна, ако пътят е невалиден или директорията не може да се отвори поради липса на права, функцията връща стойност False.

Ключовата дума resource се използва за манипулатори на директории.

Функцията closedir() се използва за затваряне на директория. Ако функцията затвори директория, тя връща стойност True. В противен случай се връща стойност False. Функцията има следния синтаксис:

vaoid closedir ( resource манипулатор_на_директория );

За да успее функцията closedir(), директорията, зададена от манипулатора, трябва да е била отворена с функцията opendir().

Функцията readdir() се използва за прочитане на съдържанието на определена директория. Тя има следния синтаксис:

string readdir( resource манипулатор_на_директория );

Функцията readdir() приема като свой единствен аргумент манипулатор_на_директория, чието съдържание трябва да прочете, и връща името на следващия файл в директорията. Имайте предвид, че имената се връщат в случаен ред.

Разгледайте следния код, за да разберете действието на горните три функции.

<?php
$dir opendir('/home/meeta/new');
while ($read_file = readdir( $dir ) )
{
echo read_file“, n“;
}

closedir( $dir );
?>


В горния код се отваря директория с име new, която се намира в директорията home/meeta/. След като се прочетат всички файлове в директорията, директорията се затваря.

В следващата секция, ще видите как можете да копирате файлове чрез прост скрипт на PHP.


Копиране на файлове

За да копирате файл от една директория в друга, трябва да използвате функцията copy(). Функцията има следния синтаксис:

int copy ( string източник, string цел );

Както можете да видите, функцията copy() има два аргумента Първият аргумент е оригиналният файл, който трябва да се копира, вторият аргумент представлява целевия файл, който трябва да се създаде. Функцията връща стойност True, ако копирането е извършено успешно. В противен случай връща стойност False.

Ако целевия файл съществува, копирането ще бъде извършено. Но ако не съществува, ще се създаде нов файл със зададеното име и изходния файл ще се копира в него.

Разгледайте следния код за да разберете действието на функцията copy().
<?php
$source = '/home/meeta/hello.php';
$destination = '/home/meeta/new/h1.php';
if ( copy ( $source, $destination ))
{
echo „ Файлът е копиран успешно.“;
}
else
{
echo „Зададения файл не може да се копира.“;
}
?>

В горния код файлът с име hello.php намиращ се в директорията /home/meeta, се копира в директорията /home/meeta/new под името h1.php. Ако файлът се копира успешно, се извежда съобщението Файлът е копиран успешно. От друга страна, ако операцията е неуспешна, се извежда съобщението Зададения файл не може да се копира

Можете да получите съобщение за грешка по време на копирането на файл от една директория в друга, ако нямате достатъчно права, за да направите това. Поради тази причина, преди да копирате файл, проверете дали имате права за това.


Страници: 1 2 3 »

Коментари (1)

charmed на 17.10 2006 в 01:56ч.
Урока е стахотен, но в echo се ползва " не „ и “, а и си пропеснал часта за създаване на директория :) Това е много важно. Ето как става най просто:Ако е добавило въобще кода.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини