Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Работа с MS-DOS

fix3d   трудност:    видян: 23426Времето на MS-DOS е отминало отдавна, но въпреки това в отделни ситуации се налага да го използваме поради различни причини – при системен срив, почистване на вирус, форматиране или разделяне на хард диска, стартиране на инсталацията на Windows и др.


Избиране на устройство
За да изберете някое устройство (дискета, дял на твърдия диск или CD) трябва само да му напишете буквата, която служи като означение и задължително двуеточие след това (A: , C: , D:). След това трябва да потвърдите командата с Enter.

В случай, че се намирате в дадена директория и искате да се върнете в главната директория използвайте cd.

Пример: намираме се в C:WindowsSystem32. Искаме да се върнем обратно в C:. Ето как става:

C:WINDOWSSYSTEM32>cd

На екрана вече ще пише това:

C:>


Създаване, отваряне, преглеждане и изтриване на директории
Създаването на папки се извършва с команда MD <името на папката>:

Ако искаме да създадем папка в текущата директория е лесно – пишете командата, слагате интервал и името на папката.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме в него да създадем директория с име Folder1.

C:>md Folder1

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме в D:aaa да създадем директория с име Folder2.

C:>md d:aaaFolder2

Отварянето на папки под DOS се извършва с команда CD <името на папката>.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да отворим директория Folder1, намираща се в същото устройство.

C:>cd Folder1

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да отвориме директория Folder2, намираща се в (D:).

C:>cd d:Folder2

Ако искате да прегледате съдържанието на дадена директория това става много лесно с командата DIR.

Пример: искаме да изведеме съдържанието на папка Folder1, намираща се в (С:). Текущото ни устройство е същото.

C:>cd Folder1

C:Folder1>dir

или

C:>dir Folder1

След изписването на тази команда ще излезе списък с папките и файловете в посочената директория.

Изтриването на празна папка става по същия начин като създаването, но с команда RD.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да изтрием директория Folder1, намираща се в същото устройство.

C:>rd Folder1

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да изтрием папка Folder2, намираща се в D:aaa.

C:>rd d:aaaFolder2

Изтриването на папки, които не са празни се извършва на същия принцип с командата DEL (DELETE).


Изтриване, местене, копиране, отваряне и преименуване на файлове
Изтриването на файлове се извършва както при премахването на папки с команда DEL. Обърнете внимание, че при изписването на името на файл трябва да напишете и неговото разширение определящо типа му (TXT, BAT, INF, INI, EXE, COM, DLL и др.).

В определени ситуации например при срив на системата когато Windows не иска да зареди, за да не загубите някой важен документ при форматирането се налага да го преместите на друг дял под DOS. Местенето на файл се извършва с командата Move <име на файл> <местоположението, където ще бъде преместен>.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да преместим файла Doc.txt ,намиращ се в същото устройство (C:) в D:

C:>move doc.txt d:

Пример: текущото ни устройство е (C:). Файла Doc.txt се намира в устройство (D:). Ще преместим този файл в C:Folder1

C:>move d:doc.txt c:Folder1

*Както виждате файлът не се намира в текущата директория затова оказваме неговото местоположение (в случая D:). Това важи за всички подобни команди.

Копирането на файл става по същия начин както местенето, но с командата Copy.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да копираме файла Doc.txt, намиращ се в същото устройство (C:) в D:

C:>copy doc.txt d:

Пример: текущото ни устройство е (C:). Файлът Doc.txt се намира в устройство (D:). Ще копираме е този файл в C:Folder1

C:>copy d:doc.txt c:Folder1

Отварянето на изпълними файлове става като напишем пълното наименование на файла ако той е в текущата директория. За да отворите текстов файл използвайте команда Type <името на файла>.

Командата REN (RENAME) се използва при преименуване на файлове. След изписването на командата трябва да посочите местоположението на файла, неговото име, интервал и новото наименование.

Пример: текущото ни устройство е (C:). Искаме да преименуваме файла Doc.txt ,намиращ се в същото устройство (C:). Новото му име ще е File1.txt.

C:>ren doc.txt file1.txt

Ако този файл не се намира в текущата директория преди името ще трябва да въведете местоположението му подобно на предходните примери.


Форматиране на дискета или дял от твърдия диск
Форматирането на дял от хард диска става с добре познатата на всички команда Format <устройство>. След потвърждаването на командата ще ви излезе съобщение, в което трябва да отговорите положително с Y и Enter.

Примери: format a: , format c: и т.н.т.

За да форматирате дадено устройство трябва да се намирате в друго. Ето един пример: не може текущо да е флопито (А:) и в същото време да се опитвате да го форматирате. Когато форматирате трябва да имате в предвид, че цялата информация от диска ще бъде заличена, за което DOS предупреждава!

При команда Format <устройство> се прави пълен формат на диска. При този вид форматиране се занулява сектор по сектор. При бързия формат (Format <устройство> /q) се занулява само таблицата на диска.

Обърнете внимание на местата в примерите, където има и където няма интервали. Там, където трябва да се постави интервал той трябва да е само един.

Какво трябва да знаем:
· Под DOS можете да работите само с FAT файлова система. За NTFS си има специални дискети.
· След всяка команда натиснете Enter, за да бъде изпълнена.
· Когато използвате команда изискваща въвеждането на име на файл или папка трябва да укажете пътя до този обект в случай, че не се намира в текущата директория (разгледайте примерите).
· При посочване на файл след името му трябва да изпишете неговото разширение (напр. АААА.bat).


Автор: Светослав Миронов
Урока е предоставен от Computer's Help
Забранява се копирането на материала в други страници без разрешението на автора!

 Коментари (2)

daninini на 20.06 2010 в 19:03ч.
Благодаря! Много хубав и разбираемо направен урок.
oldstar на 23.06 2010 в 16:04ч.
Добър урок. Има обаче малка неточност
За смяна на директорията (т.е. връщане назад) не можеш да направиш нищо само с CD- трябва или cd\ или cd.. (две точки). При смяна на директoрия или поддиректория напред това може да стане- напр.
C:|windows cd system32
C:\Windows\system32
Обратното е възможно само с cd\ или cd... При разделката се връща директно в основната директория, а при двете точки- в по-горната поддиректория, ако има такава.

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини