Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инсталиране/деинсталиране на W98/Me

fix3d   трудност:    видян: 16296


Статията описва начин за инсталиране на операционната система Windows 9x след като вече на компютъра е инсталирана Windows XP, което е малко по-сложен процес от това да се инсталира първо Windows 9x, а след него Windows XP. Това е така, защото при инсталирането си Windows 9x променя MBR сектора на твърдият диск, прочетете тази статия за да разберете как може да оправите този проблем.

превод, адаптация, обработка и допълнения - oldstar

Този метод се предлага от Doug Knox (Windows XP MVP, Area Field Engineer from Tewksbury, Massachusetts). Оригиналното описание на метода е тук http://www.dougknox.com/xp/tips/xp_repair_9x.htm

1. Необходими условия:

Процедурата предполага, че Windows XP е инсталиран на диск С:. Само тогава тя може да се осъществи правилно и напълно.

На хард диска трябва да има два дяла FAT16 или FAT32. Инсталационната процедура не може да се осъществи на NTFS дял!

Инсталирането на Windows 98/Me на същият дял НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА!

Наличието на StartUp дискета на Windows 98/Me. Ако нямате такава, може да изтеглите от тук http://www.bootdisk.com

Инсталационни дискове на ХР и 98/МЕ (може и да са на хард диска)

2. Подготовка

а) Създаване на SCR файл. Отваря се Notepad и се изписва точно следното:

L 100 2 0 1
N C:BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q

б) Чрез Notepad този файл се записва в системната дискета на Win98/ME с име READ с окончание SCR., т.е. READ.SCR Този SCR файл създава следните важни файлове в основната директория, необходими за стартирането на WIN98/ME: BOOTSECT.DOS, AUTOEXEC.DOS, COMMAND.COM

в) Създава се папка на втория дял (ако е D:) с някакво подходящо име за ориентир (напр. WIN9x). Тази папка обаче не трябва да носи оригиналното име на OS, която ще се инсталира!

3. Инсталиране на Windows 98/МЕ

Забележка: За инсталирането на Win98/ME Doug Knox препоръчва първо инсталация на Win98/ME и след това корекциите на XP. Има и алтернативна инсталация (използвайте информацията на Doug Knox), която е показала чрез тестове, че втората ОС може да се инсталира и по следния начин:

• Стартира се файла READ.SCR (виж по-долу)
• След това се извършва инсталацията

За коректност ще се посочат и двата начина

Инсталация по Doug Knox
Алтернативна инсталация
1
PC се стартира със системна дискета Win 98/ ME (В BIOS -a - First boot Floppy, third boot - CD ) Посочва се CD supportPC се стартира със системна дискета WinME (В BIOS - a - First boot Floppy, third boot - CD ) Посочва се CD support
2
Инсталира се Win 98/ ME - ако инсталационния диск е на HDD, настройката в BIOS -а остава както е по-горе. Инсталацията започва чрез Setup.
А ко диска е бутабъл, тогава в BIOS - a First boot - CD , third boot Floppy
2. Стартира се файла READ. SCR
3
Стартира се файла READ. SCR след излизане в промпта с -0.05pt">системна дискета3. Инсталира се Win98/ME

4

Стартира се WinXP с цел фиксиране на BOOTSECT. DOS и създаване на менюa) Стартиране на файла READ.SCR

След излизането на промпта А:, се изписва следното:

DEBUG <READ.SCR, т.е
A:DEBUG <READ.SCR.

Натиска се ENTER и се изчаква конфигурирането.

Забележка: Ако се получи съобщение за грешка (Access denied), това означава, че файла BOOTSECT.DOS съществува и трябва да се преконфигурира. В този случай се използва командата (от промпта със системна дискета):

ATTRIB C:BOOTSECT.DOS -S -H -R
И отново се стартира READ. SCR


Страници: 1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини