Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инсталиране/деинсталиране на W98/Me

fix3d   трудност:    видян: 16297б) Подробности и уточнения по инсталацията

Системна дискета за WinMe се прави чрез WinXP (My computer-A:-Format-Create MS-DOS System disk).

Ако BIOS-a не поддържа стартиране от CD, инсталирането на Windows 98/МЕ може да стане и от Setup.

Ако се инсталира Win98, а системната дискета е била за WinME, при започване на инсталацията може да излезе следното съобщение:
"Setup found a compressed volume or a disk-cache utility on your computer. Quit Setup....................."
Това съобщение се игнорира и инсталацията се потвърждава и продължава

При инсталацията на втората ОС трябва да се посочи дестинацията на инсталиране. Обикновено е C:WINDOWS. Тук е C:WINDOWS.000. В излезлия прозорец обаче се

óðîöè - uroci.com

Посочва "Other Directory". Посочва пътя до избраната папка (напр. D:Win9x) и се потвърждава. Ако папката предварително е създадена, ще излезе съобщение, че тя съществува и се иска потвърждение за инсталация там. Потвърждава се и инсталацията се прави до край. Папката не трябва да е на същия дял, където е инсталиран ХР!

Ако инсталацията се прави по Doug Knox, след инсталирането на Win98/ME, отначало компютърът винаги ще стартира само с току-що инсталираната втора ОС, без възможност за директен достъп до XP. Затова се създава бут-меню (loader). Това става по следния начин:

след стартиране от бутабъл CD
Windows-a започва да зарежда и копира файлове и при появата на прозореца.

óðîöè - uroci.com

се избира "Repair" (R). Появява се следния прозорец:

óðîöè - uroci.com

Тук се избира 1 и се продължава чрез ENTER. В следващия прозорец се изписва администраторската парола (никоя друга) и се продължава с ENTER Заб. За Home Edition няма парола - празно).

След въвеждане на паролата в промпта на WINDOWS се изписва FIXBOOT и се натиска ENTER
След приключването фиксирането, се изписва EXIT, затваря се всичко и се рестартира компютъра
CD сe маха и се правят съответните корекции в БИОСА (First boot-Floppy, Third boot -CD)


При алтернативната инсталация първо се изгражда бут-менюто и след това се прави инсталацията на втората ОС.

РС се стартира със системна дискета
След това се стартира READ.SCR
Инсталира се втората ОС в указана папка на втория дял (D:)

За този начин на инсталация мненията на специалистите са раздвоени, поради създаването на малко по-различен файл boot.ini, което можело да доведе до усложнения (според противниците на този метод)

Забележка: Аз инсталирах Win98 и след това WinMe по алтернативната инсталация и работих дълго време без фатални проблеми. Въпреки това (не съм толкова голям специалист) не мога да отхвърля или подкрепя категорично алтернативната инсталация (бел.oldstar)

При инсталацията по boot.ini има следния (или подобен) вид:

[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:="Microsoft Windows 98"


При алтернативната инсталация boot.ini е (или подобен):

[Boot Loader]
timeout=30
Default=C:
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:="Microsoft Windows Millennium Edition"


Деинсталация на втората ОС

1. В този случай трябва да се направят корекции в boоt. ini файла.
2. Да се деинсталира втората ОС


Страници: «1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини