Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Условия за ползване

Общи условия за ползване

Авторските права върху всички текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта www.uroci.net са собственост на "Калдейта" ЕООД, освен в случаите, в които изрично е посочено друго. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите, новините и текстовете се предоставят от "Калдейта" ЕООД като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Правила и условия за ползване

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипервръзка към него.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за "Калдейта" ЕООД/Uroci.net и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Uroci.net и посочване на линк към уебсайта на Uroci.net и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Uroci.net и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Uroci.net и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Uroci.net и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Калдейта" ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Ограничение на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, и материалите на този уебсайт са базирани на външни източници. Ние вярваме в тяхната компетентност и неутралност, но не можем да гарантираме това пред трети страни. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция".

"Калдейта" ЕООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби, повреди или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на Uroci.net без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. "Калдейта" ЕООД и посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако "Калдейта" ЕООД е била предупредена за възможността от възникването им. "Калдейта" ЕООД и нейните партньори не гарантират акуратността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите. "Калдейта" ЕООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

Промени

"Калдейта" ЕООД може да преразгледа Правилата и условията за употреба на информацията в Uroci.net по всяко време. Промените ще бъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им.

11.06.2008 г.


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини