Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Linux Mail Server From A-Z

altoas   трудност:    видян: 6717

ubuntu 10.04 postfix mail server

Това е версия 2 на първата статия, която ползва courier, докато тук съм се спрял на dovecot.

Преди да започнете със самата инсталация, трябва да:
1. инсталирана чиста инсталация на Ubuntu Server 10.04 LTS
1.1.
по време на инсталацията можете да добавите SSH, DNS

2.
пълен ROOT, през sudo su или sudo passwd root. скрипта не се стартира, ако не е root!

3. предварителни файлове за да тръгне скрипта:
apt-get install subversion postfix dovecot-common postfix-mysql libsasl2-2 mysql-server postfix-tls openssl phpmyadmin apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql roundcube-mysql postfix-policyd quota dovecot-imapd dovecot-pop3d ntp amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 libnet-ph-perl libnet-snpp-perl libnet-telnet-perl nomarch lzop pax roundcube roundcube-core spampd


четете вниматлено въпросите!!!
паролата за mysql е препоръчително да е сложна и да я запомните.
при запитване за конфигурацията на postfix изберете No configuration
за phpmyadmin маркирайте apache2
за policyd избирате "Yes" на въпроса да създаде ли автоматично база-данни. въвеждате паролата на root за mysql и натискате на следващия прозорец Enter, за да може сам да си генерира парола
същия въпрос ще ви бъде зададен и за phpmyadmin и roundcube. процедирайте отново така.

накрая стартирайте скрипта: ubuntu setup script


Не забравяйте да тунинговате персонално, според нуждите ви всеки един файл. особено:
  1. /etc/postfix/main.cf
  2. /etc/dovecot/dovecot.conf
  3. /etc/amavis-new/*
  4. /var/www/postfixadmin/conf*
  5. /etc/roundcube/*
  6. /etc/postfix-policy*

Postfix има изключително рестриктивен подход към пощенски сървъри, на които IP адресът няма прав и обратен resolv. Въпрос на ваш личен избор е дали да работите така или да разчитате единствено на проверката за spam от spamassassin. Моята практика показва, че с тази конфигурация се ликвидира 99,99% от нежеланата поща. разбира се има и false positive. в таблицата access_sender можете да whitelist-вате такива неправилно конфигурирани сървъри.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини