Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Visual basic


Делегати и събития

Ще дискутираме делегати и събития, две допълнителни .NET framework теми, които са интересни за VB програмистите.

bubust   трудност:    видян: 10154   коментари: 0

Компилация на асембли

След като сте създали клас библиотека (class library) с два класа (Uchenik и KlasDascal), време е да компилираме асемблито.

bubust   трудност:    видян: 4058   коментари: 0

Създаване на вашата първа Клас библиотека (Class Library)

За да създадете своята първа библиотека от класове, стартирайте Visual Studio.NET и от Start Page, кликнете Create New Project. От диалоговия прозорец New Project, изберете ...

bubust   трудност:    видян: 9938   коментари: 0

Свободна последователност на нишките - Free Threading

За първи път, VB.NET дава възможността на VB разработчиците да пишат наистина апликации със свободна последователност на нишките (free threaded - следят нишката).Ако вашата апликация трябва да обработи големи масиви ..

bubust   трудност:    видян: 6029   коментари: 0

Обсег на действие и достъпност в клас модулите

Идеята за обсег на действие (scope) в клас модулите е по-понятна, отколкото в стандартните модули.

bubust   трудност:    видян: 3097   коментари: 0

Полиморфизъм

Няма да влизаме в подробности, защото някои компютърни учени разглеждат overloading като форма на polymorphism, други твърдят че не е така. Ще дискутираме само това, което директно е свързано с .NET Framework.

bubust   трудност:    видян: 4754   коментари: 0

Интерфейси

Ние споменахме, че класът може да изпълнява всички, някои или никакви членове на интерфейса, който го дефинира. Всеки член на интерфейс, който няма изпълнение се нарича абстрактен член (abstract member).

bubust   трудност:    видян: 5673   коментари: 0

Наследяемост (Inheritance)

Най-добрият начин за обяснение на VB .NET наследяемостта е да започнем с пример. Класовете в дадена апликация често имат родствени връзки един с друг.

bubust   трудност:    видян: 6300   коментари: 0

Страници: «2 3 4 5 6 7 8 »

Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини